Koronavirus - info 815 55 015. Kommunal infoside

Svortland skule - friminutt 2015

Bømlo kommune ynskjer alle elevar i grunnskulen, Bømlo kulturskule og Bømlo Vaksenopplæring velkommen til nytt skuleår måndag 17. august. Starttidspunkter og anna informasjon finn du under.

Ikon_pasientjournal.png

Dei kommunale legekontora i Bremnes, Bømlo og Moster har gått over til kun å bruke HelseNorge.no som sin elektroniske tjeneste.

 

Helse Respons/SMS er ikkje lenger i bruk.

Koronavius

Smittetala aukar i fleire land i Europa, og regjeringa sine reiseråd endrar seg ofte.
For å kunne ha pandemien under kontroll må smittetilfelle lokalt oppdagast så tidleg som mogleg.
Bømlo kommune kjem derfor med nye råd til dei som har                                      vore på utanlandsreise.  

Koronavius

Det er ikkje registrert nye smittetilfelle av koronaviruset i Bømlo kommune i sommar. Det femte og sist registrerte smittetilfellet var 01. mai. Sjølv om me no har god kontroll lokalt, er dette noko som kan endre seg raskt. 

Firvillig-samfunnsoppdrag-750x456.png

Ein ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjonar er klar.
Formålet med ordninga er å kompensere frivillige organisasjonar som har betydelege inntektstap frå arrangement eller anna spesifisert aktivitet, som følgje av pålegg eller råd gitt av staten i samband med COVID-19-utbrotet. 

Opning nye krøllo_sks.jpg

Regjeringa sine mellombelse forskriftene for kompensasjonsordningane for kultur, frivilligheit og idrett er klare. Ordninga omfamnar arrangement fram til 31. august.

Smittevernlege Kjersti Follesø

-  Når me no reiser meir på tvers av kommunegrenser, aukar risikoen for smittespreiing. Difor må me framleis halda på smittevernreglar om sosial avstand og god hygiene, oppmodar smittevernlege Kersti Follesø i Bømlo kommune.  

Kontraktsignering Moster legesenter

Bømlo kommune signerte denne veka kontrakt med Grunnavågen Eiendom AS om nytt legesenter på Moster. 

Smittevern koronatesting høgde

Frå torsdag 2. juli kan du sjølv sjå svaret på koronatesten din på Helsenorge.no så snart prøven er analysert og besvart. Helsepersonell får sjå svaret via kjernejournal.

Koronatesting BUS

- Det er no kome svar på dei testane som blei tekne på fredag, og det er ingen som har testa positivt på Covid-19 til no. Det blir tekne nye prøver i dag, og me opplever at me har god kontroll på situasjonen, opplyser smittevernlege Kjersti Follesø i Bømlo kommune.

Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering