Koronavirus - info 53 42 30 01. Kommunal infoside

Skjermbilde utanlandske turistar Covid-19

Bømlo kommune får ei rad spørsmål om turistar som er på rorbuferie på Bømlo, ikkje minst utanlandske no når dei fleste land i Europa er raude. Smittevernreglane er klare, og både turistane sjølve og utleigarar har ansvar for at reglane vert fulgt.

Testampull korona

Stord kommune meldar at ein elev ved idrettslinja ved Stord vidaregåande skule har testa positivt, og kommunen er i gang med smitteoppsporing. Dersom det er personar som er busett på Bømlo blant desse, vil også dei bli kontakta. 

Kommunedirektør Kjetil Aga Gjøsæter på talarstolen KST

- Eg har møtt media, ordføraren og dei andre kommunalsjefane på rådhuset, elles har eg ikkje fått utretta så mykje enno. Men det vert kjekt å kome i gang, møte dykk og sjå korleis de jobbar, helsa kommunedirektør Kjetil Aga Gjøsæter då han presenterte seg for Utval for Næring, innovasjon, idrett og kultur i dag.

Influensa
Me går ein ny haust i møte. Det vert full aktivitet i barnehagar, skular og på ulike arbeidsplasser. Fritida vert nok påverka av ulike restriksjonar grunna Covid-19 pandemien.
 
Friluftslivet si veka 2020

Friluftslivet si veka vert arrangert 5.-13. september der alle i heile Noreg vert invitert ut for å feira norsk natur og friluftsliv. Over heile landet kan du delta på spanande friluftsaktivitetar i regi av lokale lag og foreiningar, organisasjonar, friluftsråd og kommunen der du bur. 

Idrettskampanje Av-og-til

Organisasjonen Av-og-til har lansert idrettskampanjen for å syne støtte til idretten som gir mange born og unge ein stad å høyre til og kjenne meistringskjensle i ein vanskeleg kvardag. I Noreg veks 90.000 born og unge opp med foreldre som drikk for mykje. - Idretten kan her spela ein heilt avgjerande rolle, og med denne kampanjen ynskjer me å syne trenarar og idrettsforeldre at deira jobb som støttespelarar utgjer ein enorm forskjell, seier generalsekretær i Av-og-til Randi Hagen Eriksrud

 

Planlegging

Tre kvinner og fire menn hadde søkt stillinga som kommunalsjef for samfunnsutvikling i Bømlo kommune då fristen gjekk ut 19. august. 

Testutstyr korona

- Me er ikkje kjend med at det skal vere registrert ny smitte av covid-19 i Bømlo kommune, seier kommuneoverlege/smittevernlege Kjersti Follesø. Det er i dag meldt om eit nytt smittetilfelle på Bømlo i andre media. 

Testampull korona

Har du nyoppstått luftvegsinfeksjon, eller andre symptom på covid-19 må du kontakta koronatelefonen 53 42 30 01 for å få testa deg. Ha klart personnummeret ditt for å lette registreringsarbeidet. Du vert berre kontaka av helsepersonell i etterkant dersom prøven viser smitte med koronavirus.
SSB befolkning Bømlo

Bømlo kommune tel no for første gong over 12 000 innbyggjarar. - Fantastisk. Eg har tru på framleis folketalsvekst gitt alt det positive som skjer i Rubbestadneset og på Langevåg, i tillegg til at Bømlo elles er ein god kommune å bu i, seier ein glad ordførar Sammy Olsen.

Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering