Koronavirus - info 815 55 015. Kommunal infoside

2020 rgTT - regodkjenningsmøte TT_sks.jpg

Bømlo kommune vart re-godkjent som trafikksikker kommune av Trygg Trafikk gjeldande ut 2022. Kommunen vart fyrste gong godkjend i 2017.

Koronavius

Nasjonale mynde har innført ei endring i Covid-19-forskrifta i høve karanteneplikta.

Aud Gunn får blomar av Sammy

På vegne av kommunestyret i Bømlo takka og overrekte ordførar Sammy Olsen i dag ein flott blomebukett til avtroppande konstituert rådmann Aud Gunn Løklingholm.

Av og til illustrasjon gut i vindauge

Sommaren er her, og etter veker med nedstenging skal skular og barnehagar igjen lukke dørene. Då er det viktig at vaksne i nærmiljøet tek ekstra ansvar for barn som har det vanskeleg heime. 

ILL_skogbrann-Moster april 03-3.JPG

Dei første minutta av ein brann er ofte utslagsgjevande for den vidare utviklinga av brannen. Difor er det viktig at du handlar raskt og riktig. Dei fleste skogbrannar skuldast menneskeleg aktivitet og bålbrenning og grilling er blant dei vanlegaste årsakane. 

Landmark maskin miljøfyrtårnsertifisert

Ordførar Sammy Olsen overrekte i dag det synlege provet på at Landmark Maskin AS er miljøfyrtårnsertifisert. 

Asfalteringsarbeid

- Det blir asfaltering på Vornesvegen ut til Steinsvågtjørna torsdag 18. juni. Ein må pårekna stopp i trafikken opp i mot ein halvtime, opplyser vegingeniør Stein Erik Lyslo ved teknisk drift i Bømlo kommune.

Koronatelefon 0830-1430

Bømlo kommune har eigen koronatelefon med nummer 53 42 30 01. Koronatelefonen har frå 15. juni og fram til veke 34 ope måndag, tysdag og torsdag kl. 08.30-14.30 . Men før du ringer – sjekk deg på www.koronasjekk.no

Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering