Koronavirus - info 815 55 015. Kommunal infoside

Av og til illustrasjon gut i vindauge

Sommaren er her, og etter veker med nedstenging skal skular og barnehagar igjen lukke dørene. Då er det viktig at vaksne i nærmiljøet tek ekstra ansvar for barn som har det vanskeleg heime. 

ILL_skogbrann-Moster april 03-3.JPG

Dei første minutta av ein brann er ofte utslagsgjevande for den vidare utviklinga av brannen. Difor er det viktig at du handlar raskt og riktig. Dei fleste skogbrannar skuldast menneskeleg aktivitet og bålbrenning og grilling er blant dei vanlegaste årsakane. 

Landmark maskin miljøfyrtårnsertifisert

Ordførar Sammy Olsen overrekte i dag det synlege provet på at Landmark Maskin AS er miljøfyrtårnsertifisert. 

Asfalteringsarbeid

- Det blir asfaltering på Vornesvegen ut til Steinsvågtjørna torsdag 18. juni. Ein må pårekna stopp i trafikken opp i mot ein halvtime, opplyser vegingeniør Stein Erik Lyslo ved teknisk drift i Bømlo kommune.

Koronatelefon 0830-1430

Bømlo kommune har eigen koronatelefon med nummer 53 42 30 01. Koronatelefonen har frå 15. juni og fram til veke 34 ope måndag, tysdag og torsdag kl. 08.30-14.30 . Men før du ringer – sjekk deg på www.koronasjekk.no

Sikker symjing

Bømlo symjehall opnar att for publikum måndag 15. juni.  Med gode smitteverntiltak og godt samarbeid mellom dei tilsette og dei besøkjande, vil risikoen bli redusert betydeleg. Velkomen til oss!

Kundetorg panorama

I morgon torsdag 11. juni opnar rådhuset for publikum att etter nedstenginga grunna koronasituasjonen. Publikum må framleis forhalda seg til smittevernreglane. No kan me endeleg syna fram eit nyoppussa kundetorg og teknisk kundetorg for publikum. 

Asfalteringsarbeid

På Alvsvågsvegen har NCC Asfalt i dag hatt eit uhell ved at det vart lagt ut lim mykje lenger enn det som skulle asfalterast. 

Reduksjon foreldrebetaling barnehage

Det er mange som i desse dagar søkjer om redusert foreldrebetaling for komande barnehageår. Det er nokre viktige ting å hugse på i søknadsprosessen.

Omsorsgbustader Moster skisse

Omsorgbustader med tilpassa bemanning på Moster, Moster legekontor og kjøkendrift på Teiglandshagen var tema for dialogmøtet mellom Moster Grendautval og kommunalsjef for helse og omsorg i Bømlo kommune, Kjell Magnar Mellesdal, nyleg. 

Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering