Koronavirus - info 53 42 30 01. Kommunal infoside

Kommunedirektør Kjetil Aga Gjøsæter på talarstolen KST

- Eg har møtt media, ordføraren og dei andre kommunalsjefane på rådhuset, elles har eg ikkje fått utretta så mykje enno. Men det vert kjekt å kome i gang, møte dykk og sjå korleis de jobbar, helsa kommunedirektør Kjetil Aga Gjøsæter då han presenterte seg for Utval for Næring, innovasjon, idrett og kultur i dag.

Influensa
Me går ein ny haust i møte. Det vert full aktivitet i barnehagar, skular og på ulike arbeidsplasser. Fritida vert nok påverka av ulike restriksjonar grunna Covid-19 pandemien.
 
Friluftslivet si veka 2020

Friluftslivet si veka vert arrangert 5.-13. september der alle i heile Noreg vert invitert ut for å feira norsk natur og friluftsliv. Over heile landet kan du delta på spanande friluftsaktivitetar i regi av lokale lag og foreiningar, organisasjonar, friluftsråd og kommunen der du bur. 

Idrettskampanje Av-og-til

Organisasjonen Av-og-til har lansert idrettskampanjen for å syne støtte til idretten som gir mange born og unge ein stad å høyre til og kjenne meistringskjensle i ein vanskeleg kvardag. I Noreg veks 90.000 born og unge opp med foreldre som drikk for mykje. - Idretten kan her spela ein heilt avgjerande rolle, og med denne kampanjen ynskjer me å syne trenarar og idrettsforeldre at deira jobb som støttespelarar utgjer ein enorm forskjell, seier generalsekretær i Av-og-til Randi Hagen Eriksrud

 

Planlegging

Tre kvinner og fire menn hadde søkt stillinga som kommunalsjef for samfunnsutvikling i Bømlo kommune då fristen gjekk ut 19. august. 

Testutstyr korona

- Me er ikkje kjend med at det skal vere registrert ny smitte av covid-19 i Bømlo kommune, seier kommuneoverlege/smittevernlege Kjersti Follesø. Det er i dag meldt om eit nytt smittetilfelle på Bømlo i andre media. 

Testampull korona

Har du nyoppstått luftvegsinfeksjon, eller andre symptom på covid-19 må du kontakta koronatelefonen 53 42 30 01 for å få testa deg. Ha klart personnummeret ditt for å lette registreringsarbeidet. Du vert berre kontaka av helsepersonell i etterkant dersom prøven viser smitte med koronavirus.
SSB befolkning Bømlo

Bømlo kommune tel no for første gong over 12 000 innbyggjarar. - Fantastisk. Eg har tru på framleis folketalsvekst gitt alt det positive som skjer i Rubbestadneset og på Langevåg, i tillegg til at Bømlo elles er ein god kommune å bu i, seier ein glad ordførar Sammy Olsen.

Koronatelefon 0830-1430

Bømlo kommune har eigen koronatelefon med nummer 53 42 30 01. Koronatelefonen har ope måndag-fredag 08.30-11.30 og 13.00-14.30. Men før du ringer – sjekk deg på www.koronasjekk.no NB: Ha personnummer klart for dei som skal testast.

Ikon_pasientjournal.png

Dei kommunale legekontora i Bremnes, Bømlo og Moster har gått over til kun å bruke HelseNorge.no som sin elektroniske tjeneste.

 

Helse Respons/SMS er ikkje lenger i bruk.

Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering