Koronavirus - info 815 55 015. Kommunal infoside

Det er no teke prøver av vasskvaliteten frå fleire badeplassar rundt om på Bømlo, både i ferskvatn og saltvatn.  Det er E.coli bakteriar vi har sett etter i denne omgang. Prøvene såg fine ut!

Like sikkert som at sommarferien kjem så dukkar tilbod om registrering i katalogar opp.

- Internett explorer 10 (IE10) gjev store problem i bruk av ePhorte, så ikkje legg inn eller oppgrader dette, oppmodar driftsansvarleg for ePhortesamarbeidet Jostein Sæverud. Han legg til at IE10 medfører store problem med visning og høgremeny.

 

Oppslagsverk barn og ungdom

Det er en viktig samfunnsoppgave å legge til rette for at alle barn og unge får utviklet sitt potensial slik at de mestrer overgangen til arbeidsliv og selvstendig voksentilværelse. Som et bidrag til dette har Barne -, ungdoms- og familiedirektoratet laget et oppslagsverk i samarbeid med Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Husbanken  og Det kriminalitetsforebyggende råd – og er for offentlig ansatte som jobber med tiltak og tjenester for ungdom. 

Rundt en PC.jpg

I samband med Bømlo kommune sitt 50-års jubileum arrangerar Bømlo folkebibliotek eit innføringskurs i slektsforsking den 14.mars kl. 12-14.  Knut Rage er kurshaldar, han er biblioteksjef på Tysnes, redaktør i Sunnhordland årbok og har mykje kunnskap om slekstforsking og lokalhistorie. Vel møtt til alle som er interessert. Det er gratis inngang. For påmelding kontakt biblioteket.


Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering