Koronavirus - info 53 42 30 01. Kommunal infoside

Framside nye nettsider


Fem år etter lansering av ny nettportal framstår Bømlo kommune sine heimesider atter i ny drakt fredag 30. januar 2015.

 

Leiarutdanning innan helse- og omsorg er noko Bømlo kommune satsar tungt på, og no er ein i ferd med å filmatisere røynsler og opplevingar våre tilsette har hatt i dette programmet i filmen "Bømlosuksessen".

Moster april 03-3 10cm

 

 

Grunna nedbøren som er komen og meldt dei neste dagane er totalforbodet mot bålbrenning og bruk av open eld oppheva.

Brannvernet ber likevel om at ein viser aktsemd, og at ein melder frå til vaktahavande befal på telefon 958 48 007 før bålbrenninga tek til.

elan- bilde.jpg

E-lån Hordaland er eit nytt tilbod i folkebiblioteka i Hordaland (utanom Bergen) og dei fylkeskommunale vidaregåande skulane . Over fire hundre titlar er klare til utlån. Førebels er det mest romanar, men også ungdomsbøker og fagbøker. Tilbodet vil snart bli utvida med lydbøker. Sjå her:
www.sunnbib.no

Nye Tidsbanken

Timeregistreringssystemet vårt er i dag lansert i ny versjon og med ny design. Ved innlogging i gamal versjon blir du sendt vidare til innlogging til ny versjon.

Frå open brannstasjon på Langevåg 2010

Me ønskjer store og små velkommen til Open dag på Langevåg brannstasjon lørdag 21.september.

Me oppfordrar alle verksemder, institusjonar, skular, barnehagar, burettslag og private hushald til å melde seg på!

Tenestekontor

Alle søknadar om helse- og omsorgstenester for brukarar over 18 år skal no sendast til tenestekontoret der ei tverrfagleg gruppe vil vurdera og avgjere søknadane. Verksemdleiar Berit Morlandstø har med seg fire personar i deira nye kontorfellesskap i 1. høgda på Rådhuset.

Det er no teke prøver av vasskvaliteten frå fleire badeplassar rundt om på Bømlo, både i ferskvatn og saltvatn.  Det er E.coli bakteriar vi har sett etter i denne omgang. Prøvene såg fine ut!

Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering