Rusmeistring og avhengighet

Rustenesta utfør førebyggjande arbeid og oppfølging av den enkelte rusavhengige.

Dette kan vera tiltak innan førebygging, kartlegging og henvising, samt oppfølging før, under og etter tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB).

Kva kan me tilby?

Rusvernkonsulentane arbeidar i hovudsak med:

  • motiveringsarbeid
  • terapeutiske samtalar
  • henvising til tverrfagleg spesialisert rusbehandling
  • hasjavvenninngsprogram (ungdom og vaksne)
  • henvisning og oppfølg av legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
  • Oppgølging av gravide som brukar rusmiddel.

 

 

Kvar finn du oss?

Me er ein del av NAV Bømlo, du finn oss i Kulturhuset på Svortland.

Me har adresse; NAV Bømlo, postboks 83, 5445 Bremnes.

 

Betaling

Tenestene er gratis.

 

Kontakt

Du kan kontakte oss via brev eller telefon;

  • Joan telefon 948 50 718
  • Ann-Sirèn telefon 915 76 569

 

Du kan kontakte oss direkte eller via fastlege, pårørande eller andre.

Ved behov for oppfølging over lengre tid, kan me hjelpe deg å setje fram søknad om dette. Søknaden skal rettast til NAV-kontoret og vil bli vurdert etter lov om helse- og omsorgstenester og pasient- og brukarrettighetslova. Alle som får vedtak om hjelp frå rustenesta får dette skriftleg og tidsavgrensa.

 

 

 

Sist endra 23.11.2018 15:31
Fant du det du leitte etter?
Nyhendearkiv
Relaterte artiklar (1)
 
Login for redigering