FAU - Foreldra sitt arbeidsutval - Svortland skule

I opplæringslova er det gjort klart at opplæringa skal skje i samarbeid og forståing med heimen. FUG (Foreldreutvalget for grunnopplæringen) har laga ein presentasjon om heim-skule samarbeidet i grunnskulen, med informasjon om rådsorgan, samarbeidsområde og forventningar. 

 

Foreldreråd og FAU

Alle foreldre som har barn på grunnskolen er automatisk medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet velger et foreldrearbeidsutvalg (FAU) som fungerer som et "styre" for foreldrerådet.

 

I Opplæringslova § 11-4 heiter det:
På kvar grunnskule skal det vera eit foreldreråd der alle foreldre som har barn i skulen er medlemmer. Foreldrerådet skal fremja fellesinteressene til foreldra og medverka til at elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skapa eit godt skulemiljø. Foreldrerådet skal arbeida for å skapa eit godt samhald mellom heimen og skulen, leggja til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane og skapa kontakt mellom skulen og lokalsamfunnet.

 

Foreldrerådet vel eit arbeidsutval (FAU). Arbeidsutvalet vel to representantar med personlege vararepresentantar til samarbeidsutvalet (SU). Leiaren for arbeidsutvalet skal vera den eine av representantane.

 

FUG har laga materiell for foreldre som innehar tillitsverv i skulen:

 

 

 

Arbeidsområde for FAU

  • Informera og høyra alle foreldre om aktuelle saker
  • Samarbeida med Elevrådet, SU, SMU, rektor og lærarar
  • Ta initiativ til sosiale aktivitetar for elevane og foreldre
  • Uttala seg om relevante saker frå kommunen eller skulen, til dømes ordensreglement
  • Skapa kontakt mellom skulen og lokalsamfunnet

FAU Foreldrearbeidsutvalet - Svortland skule - skuleåret 2018/2019

 

Hanne-Lene Nesse Håvik  - Leiar FAU

Steinar Sætre                     - Kasserar

Lena Olsen                         - Sekretær

Svein Fylkesnes

Anna Iren Sønstabø Stavland

Cathrine Selsvold Natterøy

Nazeeha Kalideen

Rune Aarskog

FAU Svortland er på Facebook og ein kan også kontakte FAU på mail: fau.svortland.skule@gmail.com

 

 

 

Publisert av Kari Østensen. Sist endra 23.09.2020
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}
{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}} hjelp

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltip']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltipUtenMinId']}}


{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

Kommentar

Totalt 0 stk. kommentarer.
Fant du det du leitte etter?
Nyhendearkiv
Relaterte artiklar (1)
 
Login for redigering