Grunnskuleopplæring

Kompetansereforma gir alle som av ein eller annan grunn ikkje har fullført grunnskulen eller ynskjer å ta opp att fag, rett til dette gratis. Bømlo vaksenopplæring er den som i Bømlo kommune gir bømlingane eit slikt tilbod. Det vil seia at  vaksne og unge frå 16 år  som ynskjer å ta grunnskulefag, kan ta kontakt med oss.


Her kan du lesa meir om sjølve lova
 

Sist endra 28.01.2015
Fant du det du leitte etter?
Relaterte artiklar (1)
 
Login for redigering