Grunnskuleopplæring

 

 

 

Kompetansereforma gir alle som av ein eller annan grunn ikkje har fullført grunnskulen eller ynskjer å ta opp att fag, rett til dette gratis. Bømlo vaksenopplæring er den som i Bømlo kommune gir bømlingane eit slikt tilbod. Det vil seia at  vaksne og unge frå 16 år  som ynskjer å ta grunnskulefag, kan ta kontakt med oss.

 

Grunnskulen tar inn nye elevar fortløpande.


Her kan du lesa meir om sjølve lova
 

 

 

Sist endra 25.06.2020
Fant du det du leitte etter?