Sjå eigedom - kart

Statens kartverk driftar den webbaserte tenesta Sjå eigedom. Denne gir enkel tilgang til eigedomsinformasjon basert på det offisielle eigedomsregisteret, matrikkelen. Matrikkelen har oversikt over blant anna eigedomar, eigedomsgrenser, adresser og bygningar. Fordi informasjonen vert henta direkte frå eigedomsbasen, vil nettsida alltid vere heilt oppdatert. 

Gjennom sida Sjå eigedom vil ein ikkje få tilgang til opplysningar om eigar av eigedomane då dette fell inn under virkeområdet til personopplysningslova.

Sjå eigedom inneheld opplysningar om eigedomar i hele landet. Dersom ein skal søke opp ein eigedom i Bømlo må ein difor skrive slik i søkevindaugo: "Bømlo-[gnr]/[bnr]/[fnr]. Registrert adresse kan også søkjast opp.

Nettsida Sjå eigedom finn du her.

Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering