Seksjonering av eigedom

Kommunal og moderniseringsdepartementet har utarbeida ei eiga forskrift om standardisert søknad om seksjonering. Forskrifta gjeld frå 01.01.2018. I forskrifta går det fram at søknad om seksjonering og reseksjonering skal fremjast på skjema som departementet fastset. Departementet har laga eitt skjema for søknad om førstegongs seksjonering og skjema for søknad om reseksjonering.

Publisert av Elisabeth Gjerde. Sist endra 22.12.2017
Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering