NAV Bømlo

Utebilde av nye NAV lokaler Bømlo. (Bømlo kommune) - Klikk for stort bilete

NAV Bømlo har ordinær opningstid frå 3. juni 2020.

 

Vi minner om at dersom du skal søkje dagpengar på www.nav.no må du vere registrert som arbeidssøkjar. Det gjeld og for dei som er permitterte og sjølvstendig næringsdrivande.
 
Det er viktig at du registrerer CV og jobbprofil. Då slepp rettleiarane i NAV å minne deg på det i desse travle tider, og potensielle arbeidsgjevarar kan søke etter akkurat din kompetanse.
 
Ta deg tid til å sjå denne informasjonsvideoen om permittering og dagpengar: https://vimeo.com/397949751
 
Vi anbefaler deg og å sjekke at du er registrert med rett kontonummer https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kontakt-nav/slik-registrerer-og-endrer-du-kontonummer-hos-nav
 
Er du arbeidsgjevar kan du finne nyttig informasjon om mellom anna permitteringar her; https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyheter/permitteringer-som-folge-av-koronaviruset
 
Du kan og nytte chat-funksjonen https://www.nav.no/person/kontakt-oss/chat/arbeidsgiver
 
  • Kundesenteret (telefon 55 55 33 33) er ope frå 8.00 til 15.30 måndag til fredag.
 
  • www.nav.no er ope heile døgeret, men har i periodar sprengt kapasitet. Forsøk då igjen på eit seinare tidspunkt.
 
 
NAV Bømlo har i denne perioden oppretta ein vakttelefon for publikum som har behov for akutt bistand av rettleiar. Telefonen er bemanna måndag til fredag klokka 10-14, og har telefonnummer 900 59 721.
 
 
Vi ber publikum i all hovudsak nytte digitale løysingar, då det er viktig at dei som er i ein akutt situasjon når oss på vakttelefonen.
 
 
 

ØKONOMISK SOSIALSTØNAD

 
At publikumsmottaket er stengt kan få konsekvensar for deg som skal søke om økonomisk sosialstønad. Det same gjeld om du er i karantene, eller må reise med offentleg transport for å nå NAV-kontoret.
 
At skulane og barnehagane er stengde kan og føre til at barnefamiliar har andre behov, eksempelvis for fritidsutstyr eller elektronisk utstyr.
 
Hugs at du kan setje fram søknad om økonomisk sosialstønad elektronisk via www.nav.no hele døgeret.
 
Dersom du ikkje kan søkje om økonomisk stønad via www.nav.no, finn du papirskjema og postkasse i ytre delen av mottaket hjå NAV Bømlo. Dørane er opne måndag til fredag klokka 9.00-15.00.
 
Har du problem med å fysisk hente søknadsskjema, skrive det ut frå høgre marg i denne nettsida, eller skrive ut/levere dokumentasjon til søknaden, kan du ta kontakt med tilsett via vakttelefonen (tlf. 900 59 721), slik at du får bistand til dette.
 
Du kan og kome fram til andre gode løysingar for levering av søknad og dokumentasjon saman med tilsett, f.eks skjermdump og sending via e-post. Ta kontakt på vakttelefonen så finn vi ei løysing saman med deg.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No kan du søkje om økonomisk sosialstønad digitalt

Du kan no søkje om økonomisk sosialhjelp digitalt i Bømlo kommune. Den nye løysningen gjer at du kan søkje heimanfrå heile døgnet på pc, mobil eller nettbrett.

For å søkje økonomisk sosialhjelp digitalt, må du logge seg inn på «Ditt NAV» på nav.no med BankID eller andre sikkerhetsløysningar som Buypass eller Comfides.

 

Treng du hjelp?

Trenger du hjelp til utfyllinga, kan du ringe NAV Kontaktsenter på 55 55 33 33 og få rettleiing over telefon. Du kan òg få hjelp på NAV-kontoret i opningstida.

 

Dersom du av ulike årsaker ikkje kan nytte deg av den digitale søknaden om økonomisk sosialhjelp, kan du framleis møte opp på NAV-kontoret i opningstida og fylle ut papirsøknad.

 

NAV.no

Å nytte www.nav.no er meir effektivt enn å stå i kø og er ope heile døgeret.

 

www.nav.no finn du svar på mange av dine rettar og utbetalingar. Du kan sjå videopresentasjon av korleis du kan logge deg inn, sjekke din utbetaling eller fylgje din sak. 

 

Skal du sende inn skjema må du bruke NAV sin skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse. 

 

Har du spørsmål kan du ringe kontaktsenteret på telefon 55 55 33 33 kvardagar mellom kl. 08.00 og 15.30, eller leggje igjen ein beskjed til din kontaktperson på NAV Bømlo. Dersom du ynskjer å snakke med din kontaktperson må du be om å bli oppringt eller om å få timeavtale.

 

Opningstider publikumsmottaket

 

 

 

Måndag kl. 10.00-14.00

Tysdag - STENGT

Onsdag kl. 10.00-14.00

Torsdag - STENGT

Fredag kl. 10.00-14.00

 

Avtale om samtale kan gjerast via NAV kontaktsenter eller på www.nav.no.

 

NAV kontaktsenter - tlf 55 55 33 33 - er ope kl. 08.00 - 15.30


NAV Pensjon - tlf 55 55 33 34 - er ope frå kl. 08.00 - 15.30

 

Rusvernkonsulentane (svarar kun i arbeidstida):

mobilnr. 948 50 718 / 915 76 569

 

NAV-kontoret skal hjelpa deg dersom du har behov for:

 


Kontakt:
NAV Bømlo
Bømlo kulturhus
5430 Bremnes
NAV kundesenter: 55 55 33 33
Epost: nav.bomlo@nav.no
Postadresse: Postboks 83, 5445 Bremnes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist endra 29.05.2020
Fant du det du leitte etter?