Pedagogisk Psykologisk Teneste (PPT)

Svortl. skule 09, 07 .jpg - Klikk for stort bilete

 

Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT) er ei kommunal rådgivande teneste. PPT skal hjelpe barn, ungdom og vaksne som strever i utviklinga, eller som har ein vanskelig opplæringssituasjon.

Den skal gje skular råd og rettleiing for å tilrettelegge for barn og unge som treng det, og bistå skular for å leggje opplæringa betre til rette for elevar med særskilde behov. PPT bistår også vaksne med behov for grunnskoleopplæring.

 

Gjennom heilskapleg tenking og samarbeid ynskjer PPT å bidra til at brukarane meistar eigne liv. For å nå dette må vi vere løysingsorienterte med fokus på meistring og utvikling i møte med både brukarar og samarbeidspartnarar. Vi må også arbeide for at ressursar (menneskelege og økonomiske) blir brukt på den arena der behovet er størst og innsatsen gir mest effekt.

Koordinator: Helga Stokka

Ansvarleg utgreiing: Jorunn Sortland


Ansvarleg førskule system: Birgit Sønstabø Esperø

Ansvarleg grunnskule system: Bente Hovland Bergtun

Våre ansvarlege innanfor system barnehage og skule har jamleg kontakt med barnehagar og skular og vil kunna gje tilsette råd og rettleiing når det gjeld det spesialpedagogiske arbeidet. Ta gjerne kontakt med oss direkte om du har spørsmål.


Diverse skjema til bruk i kontakt med PPT for skule/føresette:

Samtykkeskjema (PDF, 221 kB)


Tilvisingsskjema elev (DOCX, 42 kB)

Tilvisingsskjema system (DOCX, 40 kB)


Melding om nye behov (DOCX, 27 kB)

Søknadsskjema for testing med LOGOS (DOCX, 687 kB)

Mal for pedagogisk rapport (DOCX, 46 kB)

Mal for årsrapport (DOCX, 41 kB) 

Mal for IOP (individuell årsrapport) (DOCX, 35 kB)

 


Skjema til bruk i kontakt med PPT for barnehage/føresette:
 

Samtykkeskjema (PDF, 221 kB)

Tilvisingsskjema barn (DOCX, 39 kB)

Skjema for vurdering av logoped (PDF, 197 kB)


 

 

Publisert av Stian Olderkjær. Sist endra 30.01.2019
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

Telefon:
53 42 32 03
Mobil:
416 86 408
E-post:
Tittel:
klinisk rådgjevar
Bunnhjørne
Telefon:
53 42 32 13
Mobil:
907 67 371
E-post:
Tittel:
rådgjevar ppt, systemansvarleg barnehage
Bunnhjørne
Telefon:
53 42 32 24
Mobil:
951 13 278
E-post:
Tittel:
rådgjevar
Bunnhjørne
Telefon:
53 42 32 02
Mobil:
913 50 648
E-post:
Tittel:
koordinator / pmto terapeut
Bunnhjørne
 
Login for redigering