Førebyggjande tiltak barn og unge

Svortl. skule 09 16.jpg - Klikk for stort bilete

 

Teamet er sett saman av ulike fagpersonar som har som målsetjing å hjelpe born, unge og deira familiar med ulike utfordringar. Me rettleiar barnehagar, skular og andre tilsette som arbeider med born, unge og føresette i vår kommune.

 

Desse er i teamet:

Gro Marita Våge Tulloch - koordinator tiltaksteam/sosiale tenester

Borghild Andersen - psykologspesialist

Ingrid Eskeland - PMTO terapeut

Tina Olsen - PMTO terapeut/sosiale tenester

Marianne Undheim - ungdoms-LOS og førebyggjande rusteam

Inger Lise Nord Waage - ungdoms-LOS

Cecilia R. Thormodsæter - PMTO rådgivar/sosiale tenester

Silje Renate Bø Bjørrvik- Nav, ressurskoordinator og førebyggjande rusteam

Miriam Johannessen - foreldrerettleiar i helsestasjon

Liv Turid Steinsbø Halbmayr - leiande helsesjukepleiar

 

Har du spørsmål eller saker du ynskjer å melde inn til oss kontakt koodinator i teamet (kontaktinfo til høgre på sida) eller fyll ut skjema her , print ut og send i post :

 

Barne og Familietenesta v/ tiltaksteam, Rådhuset Leirdalen 1, 5430 BREMNES 

 

eller lever til besøksadresse: Bømlohallen, Idrettsvegen 87, 5430 BREMNES

Tiltak

Rask vurdering og hjelp

Når ein vender seg til tiltaksteamet skal ein etter kort tid bli kontakta for ytterlegare kartlegging av saka gjennom telefonsamtale eller ved at koordinator avtaler eit møte.

Inntaket vert som hovudregel gjort på fyrstkommande inntaksmøte, som vert gjort kvar tysdag 9-11.30

Ein kan og ta direkte kontakt med tilsette i teamet for rettleiing og fagleg drøfting.

 

 

Publisert av Stian Olderkjær. Sist endra 28.05.2020
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

Telefon:
53 42 32 05
Mobil:
468 92 130
E-post:
Tittel:
koordinator sosiale tenester barn og unge
Bunnhjørne
 
Login for redigering