Sjøaurebekkar

Sjøauren gyter i fleire bekkar og elver i Bømlo kommune. Fisken er truga av bekkelukkinger, kulvertar, kloakk og liknande. Det er difor viktig at resterande bekker vert tatt omsyn til.
 

I 2011 vart det gjort ein rekke registreringer av Bømlo jakt og fiskelag for å vurdere postensielle gytebekkar for sjøaure. Målsettinga med registreringa var å få meir merksemd på gytebekkane. Økt merksemd og kunnskap vil gjere det lettare å sikre bekkane mot nedbygging og til bruk i framtidig arealforvaltning. I dag er det omkring 30 bekkar som har eller kan ha gyting av sjøaure. Rapporten er å finne i menyen til høgre. 

Sist endra 15.12.2014
Fant du det du leitte etter?
Relaterte artiklar (1)
Aktuelle lover og regleverk (1)
 
Login for redigering