Psykiatrisk sjukepleie

Målgruppe/Kven kan me hjelpa?
Vaksne med psykiske vanskar, mennesker i livskrise og pårørande til personar med psykiske vanskar og/eller ruslidingar.
 


Kvar finn du oss?
Adressa er Bøtun 10.

Betaling 
Tenestene er gratis.
 
 
Korleis søkja tenesta  
Du kan kontakta oss via brev eller telefon frå lege, poliklinikk eller andre i hjelpeapparatet. Du kan kontakta oss direkte eller ved hjelp av pårørande. 

Bømlo kommune
har felles søknadskjema for tenester innan helse og omsorg. Søknaden skal skrivast på Søknadsskjema Helse- og sosialtenester  (PDF, 375 kB) og sendast til Tenestekontoret i Bømlo kommune, Leirdalen 1, 5430 Bremnes. Du kan òg levera søknaden i skranken på Rådhuset.

Du kan få hjelp til å fylla ut skjemaet.

Søknaden blir vurdert etter Lov om Helse og omsorgstenester og Pasient og brukarrettighetslova. Alle som får vedtak om hjelp frå Psykisk helse får dette skriftleg og tidsavgrensa.

Har du spørsmål? Ta kontakt med tenestekontoret på tlf 53 42 34 70 eller Rus og psykisk helse på tlf 53 42 33 95.

 

Meir om saksbehandling og rett til å klaga på vedtak finn du her.

Har du behov for ein koodinator eller ein Individuell plan?

Sist endra 25.08.2017
Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering