Økonomisk sosialstønad

Gjennom livet vil ein kunna koma i situasjonar der ein treng økonomisk hjelp frå det offentlege. Det kan vera økonomiske ytingar frå kommunen, råd og rettleiing i vanskelege økonomiske tider, eller hjelp i form av bustønad til høge buutgifter. 
 
Lenker:
Bustønad
Råd og rettleiing etter sosialtenestelova
Gjeldsrådgjeving
Økonomisk sosialhjelp

Du kan lesa meir om ulike trygdeytingar på NAV sine nettsider

Sist endra 10.04.2017 10:19
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

Telefon:
55 55 33 33
Tittel:
avdelingsleiar
Bunnhjørne
 
Login for redigering