Informasjon om utmelding

Utmelding

Me føretrekk at du bruker utmeldingsfunksjonen i speedadmin ved utmeldingar.

 

Alternativt kan de sende oss ein e-post til kulturskulen@bomlo.kommune.no

Skriv namnet til eleven og kva fag eleven vert meldt ut av.

Utmelding må skje før oppstart av nytt skuleår (innan 1. august).

 

Utdrag frå retningslinjene:

1.1. Søknad om påmelding skal vera skriftleg, og søknaden gjeld for heile skuleåret.


3.7. Om ein elev meldar seg ut av Kulturskulen i løpet av skuleåret, må eleven likevel betala full avgift for heile skuleåret.Fant du det du leitte etter?
Kommunale tenester (1)
 
Login for redigering