Informasjon om utmelding

Utmelding

Send epost til bmok@bomlo.kommune.no.


Skriv namnet til eleven og kva fag eleven vert meldt ut av.

Utmelding må skje før oppstart av nytt skuleår (innan 1. august).

 

 

Utdrag frå retningslinjene:

4.  Eleven har plass i Kulturskulen til skriftleg utmelding ligg føre. Eventuell oppseiing må skje før oppstart av nytt skuleår (innan 1. august)


5.  Om ein elev meldar seg ut av Kulturskulen i løpet av skuleåret, må eleven likevel betala full avgift for heile skuleåret.Fant du det du leitte etter?
Relaterte artiklar (1)
 
Login for redigering