Undervisning i piano og kyrkjeorgel i Bømlo Kulturskule

Pianoudervisninga skjer på Bømlo Kulturhus og på Moster skule etter skuletida.

Elevane kan begynne å læra piano frå 3. klasse og oppover.

Elevane må ha tilgang til å øva på piano.

Elevane får opplæring i dei viktigaste grunnprinsippa av pianospel mest innan klassisk, men også moderne musikk og besifring.

Fordjuping vert avtalt mellom lærar og elev.
Dersom elev har fordjupingsplass utgjer dette ein ekstra kontingent, men med 30% eller 40% rabatt avhengig av andre elevplassar i familien.

 

Kyrkjeorgel:

Eleven har undervisning i ei av kyrkjene. Øving skjer på piano heime eller at det evt vert avtala øvingstid i kyrkja.


Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering