Moster skulekorps

Korpset øver på Moster skule.


I tillegg til faste oppdrag som julekonsert, 17. mai etc., deltar korpset i 2-3 konkurransar i året. Alle musikantane har også 2 helgeseminar i året, eitt om hausten og eitt om våren.


Stein Høyland er dirigent. 


Linn Espeland er instruktør.


Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering