Bømlo Barne- og Ungdomsteater

Frå Bømlo Barne- og Ungdomsteater si oppsetjing "Hair" 2012. - Klikk for stort bileteFrå Bømlo Barne- og Ungdomsteater si oppsetjing "Hair" 2012.

 

 

Teatertilbodet vert gjeve i grupper frå 1. klasse. Undervisningstida aukar med alder.

 

For dei minste vert det lagt vekt på grunntrening og øvingar/ leik. For dei eldre vert det lagt vekt på undervisning i skodespelar- og tekniske disiplinar som t.d. kropp, stemme, mimikk og arbeid med manuskript.
 
 
Fordjuping vert avtalt mellom lærar og elev.
Dersom elev har fordjupingsplass utgjer dette ein ekstra kontingent, men med 30% eller 40% rabatt avhengig av andre elevplassar i familien.

 

Teaterelevene blir rekruttert til Bømlo barne- og ungdomsteater som er ein frittståande organisasjon med eige styre.

 

Undervisninga føregår i eigne lokale i kulturhuset.

 


Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering