Nysgjerrigper-metoden

Nysgerrigper-metoden er ein metode som har til mål å skape undring hos barna. Gjennom undring så ønsker ein å fremme nysgjerrigspirene i barna, som igjen vil skape facinasjon av dei naturlege fenomena me er omgitt av.  

Kunnskapsløftet grunngir formålet med naturfaget med blant anna at "Naturvitenskapen har vokst fram som ein følge av menneske si nyfiken og behov for å finne svar på spørsmål om sin eigen eksistens, liv og livsform og vår plass i naturen og i universet og er på den måten ein del av vår kultur."


På nysgjerrigper.no sine nettsider står det at: "En nysgjerrigper er en som tør å stille spørsmål, og som vil ha svar på det hun eller han lurer på. Norges forskningsråd startet tiltaket Nysgjerrigper i 1990. Nysgjerrigper er for elever og lærere i barneskolen, og viser barn og unge at forskning er gøy. Nysgjerrigper vil at alle skal ta vare på sin nysgjerrighet, forskertrang og fantasi!" (http://nysgjerrigper.no/Artikler/om-nysgjerrigper)

 

Naturfagsenteret prøver å leggje opp til årlege konkurransar på landsbasis som skal få barn til å engasjere seg og undrast over ulike spørsmål og prøve å få stilt nyfikenheten sin ved å stille spørsmål.

 

Publisert av Simon Knutsson Sortland. Sist endra 27.01.2015
Fant du det du leitte etter?
Relaterte artiklar (1)
 
Login for redigering