Foreldrekontaktar - Espevær skule

Foreldrekontaktar

 

Foreldrekontaktane (klassekontaktane) er kontaktleddet mellom foreldra i gruppa/klassen og Foreldrerådet sitt arbeidsutval (FAU), og dei er bindeleddet mellom foreldra i gruppa og kontaktlæraren/ skulen. Foreldrekontaktane er viktige foreldrerepresentantar i skulen. Det vert gjerne valt to i kvar gruppe.

Foreldrekontaktane sine oppgåver:

  • Opprettehalda god kontakt med alle elevar og foreldra i gruppa og ivareta deira interesser
  • Planleggja foreldremøta saman med kontaktlæraren
  • Leggja fram saker som FAU vil høyra foreldra si meining om
  • Vurdera kva foreldra kan gjera for å utvikla eit godt miljø i gruppa.
  • Sørgja for at nye foreldrekontaktar blir valt og at desse blir informert om sine oppgåver

 

Foreldreutvalget for grunnskolen har laget materiell som beskriver oppgavene.

 

Foreldrekontaktar 2017/2018

Namn:

Klassetrinn:

   
   
   
   
   
   
   

 

Publisert av Kristine Sætre. Sist endra 15.08.2017
Fant du det du leitte etter?
Relaterte artiklar (1)
 
Login for redigering