Skuleutvikling

Me utviklar skulen!


Sidan 2009 har skulen delteke i prosjektet «Betre Læringsmiljø» leia av utdanningsdirektoratet. Det har ført til at me har tatt i bruk «Lesson Study», ein metode der me systematisk lærer av vår eiga undervisning ved å forska på den. Målet med dette er å bli meir effektive og auke læringsutbyttet.

Samarbeidspartar i «Betre Læringsmiljø»

  • Rubbestadneset skule
  • Bømlo vidaregåande
  • Høgskolen Stord Haugesund
  • Universitetet i Stavanger
  • Stiftelsen IMTEC
Sist endra 04.01.2018
Fant du det du leitte etter?
Relaterte artiklar (1)
 
Login for redigering