Nyhende BUS
(26.06.2019)

Ved Bremnes Ungdomsskule vil det frå skulestart 12. august 2019 vera ledig vikariat som tysklærar i 23% stilling. Me treng òg lærar i eit vikariat på ca 50%, innan fagområda  arbeidslivsfag, spesialundervisning, og norsk som framandspråk.  

(08.05.2019)

Hausten 2019 kjem det nye 8. trinn elevar til Bremnes ungdomsskule.

Dette gler me oss til!

Nedanfor kan de lese litt om valfag, språkval og kven som skal vere kontaktlærarar for dei komande
8. trinn elevane.

Fant du det du leitte etter?
Kommunale tenester (1)
 
Login for redigering