Planar og reglar ved Bremnes ungdomsskule

Undervisning i skulen (Free Photos - morguefile.com) - Klikk for stort bilete Free Photos - morguefile.com

Opplæringslova §9a
 

Handlingsplan mot mobbing
BUS har for tida ingen «eigen» tiltaksplan i forhold til mobbesaker. Inntil slik plan er utarbeidd, nyttar me Utdanningsdirektoratet sin rettleiar «Arbeid mot mobbing»

 

Ordensreglement (PDF, 223 kB)

 

Søknad om fri

 

 

 

Mobilbruk:

REGLAR FOR BRUK AV MOBILTELEFON VED BUS

(Skuleåret 2019/20)

 

  1. Ved Bremnes Ungdomsskule har elevane lov å ha med seg mobiltelefon.
  2. Mobiltelefonen skal ikkje nyttast i timane til privat bruk som SMS-meldingar, Facebook, og andre sosiale medium. Mobiltelefonen skal i utgangspunktet liggja i mobilhotell i klasserommet.
  3. I timane er det lærar som bestemmer om og når det er aktuelt å nytta mobiltelefonen som ein del av undervisninga.
  4. Konsekvensen av brot på desse reglane er omtalt i skulen sitt ordensreglement side 6.
  5. Mobiltelefonane skal vera i mobilhotellet det første friminuttet. 

Publisert av Beate Stautland. Sist endra 19.11.2019
Fant du det du leitte etter?
Kommunale tenester (1)
 
Login for redigering