Foreldrekontaktar - Hillestveit skule

Foreldrekontaktane (klassekontaktane) er kontaktleddet mellom foreldra i gruppa/klassen og Foreldrerådet sitt arbeidsutval (FAU), og dei er bindeleddet mellom foreldra i gruppa og kontaktlæraren/ skulen. Foreldrekontaktane er viktige foreldrerepresentantar i skulen. Det vert gjerne valt to i kvar gruppe.

 

Foreldrekontaktane sine oppgåver:

  • Opprettehalde god kontakt med alle elevar og foreldra i gruppa og ivareta deira interesser
  • Planleggja foreldremøta saman med kontaktlæraren
  • Leggja fram saker som FAU vil høyre foreldra si meining om
  • Vurdere kva foreldra kan gjere for å utvikla eit godt miljø i gruppa.
  • Sørgja for at nye foreldrekontaktar blir valt og at disse blir informert om sine oppgåver.

 

Å bruke tid på skulegangen til barna er ei svært god investering. Det er viktig for barnet å sjå at foreldra interesserer seg for skulen. Forsking viser at ei positiv interesse hos foreldra for skulegangen til barna har meir å seie for barnas utbytte av skulegangen enn noko anna.

Som foreldrekontakt har du ein god sjanse til å vere med på å påverke innhaldet i skulen. Foreldreutvalet for grunnskolen (FUG) håper at heftet ABC for foreldrekontakter kan bidra til å gjere arbeidet som foreldrekontakt morosamt, lærerikt og meiningsfylt. FUG oppfordrar foreldre til å melde seg som foreldrekontaktar og engasjere seg i samarbeidet med skulen.

Klassekontaktar skuleåret 2019/20

 

1.klasse - Cecilie Vold, Elisabeth Vold

 

2.klasse - Silje Kvernenes, Elisabeth Urangsæter

 

3.klasse - Elvira Nilssen, Else Beate Lønning

 

4.klasse- Elin B. Eidesvik, Izabela Jaskula

 

5.klasse - Erling Lodden, Linda E.Tufteland

 

6.klasse-  Dominika Grochowska, Kari K.Larsen

 

7.klasse- Monica Ellingsen, Marit Steen

 

8.klasse - Evie Eidesvik, Veronica K. Eidesvik

 

9.klasse -  Nancy Helen Olsen, Britt Jane Hansen

 

10.klasse - Liz-Tone Hovland, Anna Lunde

Sist endra 05.11.2019
Fant du det du leitte etter?
Relaterte artiklar (1)
 
Login for redigering