Personalet Hillestveit skule

Hillestveit skule har 29 tilsette skuleåret 2019/2020. Nedanfor finn du namn på dei og ei oversikt over kva funksjon dei har ved skulen vår.

 

Hillestveit skule, Personalet
NamnFunksjonTlf.nr
Jone RøksundIt-ansvarleg, 10 kl.
Nona Kvale AndalAssistent
Petra E. H. Erstad
Kerstin Sjøstrøm
Signe Strand Dørheim2.kl, verneombod
Margrethe J. EideRektor53423552
Elin B. Eidesvik1.sekretær53423550
Anne Grete Espevik3.kl
Per Harald Gjerde 5.kl
Hanne Fosstveit Sosiallærar/tillitsvald
Ellen Vold8. kl.
Elin Nedrebø HopeTeaml. 5.- 7. trinn
Aasbjørg Husevik1.kl,Teamleiar 1.-4.trinn
Brit Anne KallevågAssistent, sfo leiar
Anne Ljosdal
Benthe Juell Lønning
Torunn Tveitasosiallærar
Brith A. HindenesRådgjevar53423554
Lisbeth O. Solheim 4.kl
(Elise Refvik)
Liv Bente PietruszenkoFransklærar
Laila Sæverud7.kl
Bergit A. Slettebø6.kl
Astrid Lønning9.kl.Teaml. 8.-10.kl
Magne TveitaSkuleinspektør53423553
Torill V. ToftAssistent
Kari Janne Habbestad
Liz Tone HovlandAssistent.
Siv Aanderaa Legøy
Sist endra 05.08.2019
Fant du det du leitte etter?
Relaterte artiklar (1)
 
Login for redigering