LEIGE AV SKULEROM

Vekedagar:     

                                      Eingongsutleige pr dag                            Serieutleige pr. dag                       

Klasserom/grupperom     kr 300,-  pr rom                                      kr 150,- pr rom

Gymnastikksal                 kr 250,-                                                  kr 150,-

Kjøkken                            kr 500,-                                                 kr 250 ,-

 

Helg (eit døgn):

 

Klasserom/grupperom    kr 500,- pr. rom                                          kr 300 ,- pr. rom

Gymnastikksal                kr 500,-                                                      kr 250,-

Kjøkken                          kr 1000/800,- * m.el.u.utstyr                      kr *500/400,-

 

Leige over to døgn:

Gymnastikksal + kjøkken kr 3500/2600,-

Gymnastikksal + kjøkken + rom kr 3800,- +

 

Symjehall vert berre leigt ut etter spesialavtale

 

Offentlege aktivitetar for born under 12 år i skulekrinsen har fri leige

Offentlege aktivitetar for ungdom i grunnskulealder har fri leige eller leige til driftspris (straum/admin)

Driftspris: kr 50-100,- pr. gong

Ved utlån av skulerom til einskildpersonar, bedriftar og liknande som driv salsmesser, kursverksemd m.m. er leigepris basert på inntekter: 10% av arrangementsinntekt. Dette skal vera estimert i søknaden. Er inntekta under leigeprisen pr. rom, vert leigepris vanleg rompris.

Publisert av Elin Eidesvik. Sist endra 28.10.2019
Fant du det du leitte etter?
Relaterte artiklar (2)
 
Login for redigering