Nyhende Moster
Vilvite 5
(07.02.2020)

Onsdag 050220 hadde 6. trinn ein spennande skuledag.

 

VilVite Bergen kom på besøk og lærte elevane koding. Super:bit er eit skuleprogram utvikla av Viten-sentera i Noreg på oppdrag frå Utdanningsdirektoratet.

 

Både elevar og lærarar hadde ein lærerik dag. I tillegg fekk klassen ein utstyrspakke , slik at dei kan fortsetja å læra meir.

Brannøving
(30.08.2019)

Årets første brannøving vart gjennomført 27. August.

Elevane var flinke til å gå raskt ut av klasseromma og stille opp på parkeringsplassen.

 

Med  helsing

Merete J. Fjellheim

(05.03.2019)

 

(12.01.2018)

Frå og med måndag 21. november vil skulen ha ein praksis der elevane i ungdomskulen ikkje får bruka mobiltelefon i løpet av skuledagen. Telefonen vil bli samla inn om morgonen, lagra på ein trygg stad, og elevane vil få telefonen tilbake når skuledagen tek slutt. Det er sjølvsagt eit alternativ at telefonen leggjast igjen heime. 

Fant du det du leitte etter?
Kommunale tenester (1)
 
Login for redigering