FAU - Foreldra sitt arbeidsutval - Moster skule

Foreldreråd og FAU

Alle foreldre som har barn på grunnskolen er automatisk medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet velger et foreldrearbeidsutvalg (FAU) som fungerer som et "styre" for foreldrerådet.

 

I Opplæringslova § 11-4 heiter det:
På kvar grunnskule skal det vera eit foreldreråd der alle foreldre som har barn i skulen er medlemmer. Foreldrerådet skal fremja fellesinteressene til foreldra og medverka til at elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skapa eit godt skulemiljø. Foreldrerådet skal arbeida for å skapa eit godt samhald mellom heimen og skulen, leggja til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane og skapa kontakt mellom skulen og lokalsamfunnet.

 

FUG har laga materiell for foreldre som innehar tillitsverv i skulen.

Arbeidsområde for FAU

  • Informera og høyra alle foreldre om aktuelle saker
  • Samarbeida med Elevrådet, SU, SMU, rektor og lærarar
  • Ta initiativ til sosiale aktivitetar for elevane og foreldre
  • Uttala seg om relevante saker frå kommunen eller skulen, til dømes ordensreglement
  • Skapa kontakt mellom skulen og lokalsamfunnet

 

Foreldrerådet vel eit arbeidsutval (FAU). Arbeidsutvalet vel to representantar med personlege vararepresentantar til samarbeidsutvalet (SU). Leiaren for arbeidsutvalet skal vera den eine av representantane.

FAU representantar skuleåret 2020/2021
Moster skule, FAU representantar - ny
LeiarMorten Ersland
NestleiarNina Hodne Notland
KasserarAslaug Skimmeland Huse
SkrivarJan Tore Anglevik
StyremedlemTatjana Øyjordsbakken
StyremedlemGunn Synnøve Mæland
Vara - rep. 1. kl.Jarle Ingvaldsen
Vara - rep. 5. kl.Hilde Bratland Hopsdal
Vara - rep. 8. kl.Kjetil Marvik

FAU - referat

Sist endra 24.09.2020
Fant du det du leitte etter?