Foreldrekontaktar - Moster skule

Foreldrekontaktane (klassekontaktane) er kontaktleddet mellom foreldra i gruppa/klassen og Foreldrerådet sitt arbeidsutval (FAU), og dei er bindeleddet mellom foreldra i gruppa og kontaktlæraren/ skulen. Foreldrekontaktane er viktige foreldrerepresentantar i skulen. Det vert gjerne valt to i kvar gruppe.

 

Foreldrekontaktane sine oppgåver:

  • Opprettehalda god kontakt med alle elevar og foreldra i gruppa og ivareta deira interesser
  • Planleggja foreldremøta saman med kontaktlæraren
  • Leggja fram saker som FAU vil høyra foreldra si meining om
  • Vurdera kva foreldra kan gjera for å utvikla eit godt miljø i gruppa.
  • Sørgja for at nye foreldrekontaktar blir valt og at desse blir informert om sine oppgåver

 

Å bruke tid på skulegangen til barna er ei svært god investering. Det er viktig for barnet å sjå at foreldra interesserer seg for skulen. Forsking viser at ei positiv interesse hos foreldra for skulegangen til barna har meir å seie for barnas utbytte av skulegangen enn noko anna.
 


Som foreldrekontakt har du ein god sjanse til å vere med på å påverke innhaldet i skulen. Foreldreutvalet for grunnskolen (FUG) håper at heftet  ABC for foreldrekontakter kan bidra til å gjere arbeidet som foreldrekontakt morosamt, lærerikt og meiningsfylt. FUG oppfordrar foreldre til å melde seg som foreldrekontaktar og engasjere seg i samarbeidet med skulen. Lykke til med eit viktig verv!

Moster skule, Foreldrekontaktar
KlasseForeldrekontaktValt for årVara
Kl. 1AMarte Robberstad Grutle2019/2020
Ingvild Snuggerud Urheim2019/2020
Kl. 2AMarianne Hollund Espeland2019Unn Silje Stølen
Unn Silje Stølen2020May Anita Grønås
Kl. 2BAnne Marit Vedøy2019Liv Marit Fauske
Liv Marit Fauske2020Monica Myrland
Kl. 3AThorlak Sigvaldason2019Marita Seglem
Marita Seglem2020Eirik Andreas Eriksen Seim
Kl. 3BAnette Nøstbakken2019Merete Solås
Merete Solås2020Ørjan Fredriksen
Kl. 4ALaila Knarvik2019Sandra Charlotta Ugglesjø
Sandra Charlotta Ugglesjø2020Christina Katla
Kl. 4BIvar Ingvaldsen2019Andrè Nordhus
Andrè Nordhus2020Doris Grindheim Gausel
Kl. 5ALene M. Gjerde2019Frode Sæverud
Frode Sæverud2020Marie Vågen Ingvaldsen
Kl. 5BElisabeth Jacobsen2019Morten Helland
Morten Helland2020Sigrid Ådnanes Tolås
Kl. 6AVibecke Notland2019Vigdis Kippersund
Vigdis Kippersund2020Birgit Pedersen
Kl. 6BEirik Yndesdal2019Elin Merethe Gjertsen
Eirik Yndesdal2020Elin Merethe Gjertsen
Kl. 7ARoger Møgster2019Steven Huse
Steven Huse2020Marita Seglem
Kl. 7BKjersti Tangen Tveit2019Kjetil Marvik
Kjetil Marvik2020Caroline Steinsland
Kl. 8A/Brit Jorunn Rolfsnes2019Karianne Haugland
Liv Turid S. Halbmayr2019Åsta Kaldestad
Karianne Haugland2020Solveig Stølen Solås
Åsta Kaldestad2020Tino Holl
Kl. 9ASilje Kathrine Alvsvåg2019Kjersti Pedersen Alme
Kjersti Pedersen Alme2020
Kl. 9BKamilla Lidal Aarenes2019Anita Munkejord
Anita Munkejord2020
Kl. 10ABjørg Bergtun Simonsen2019Unni Davik Møgster
Elin Lidal Pedersen2020Unni Davik Møgster
Kl. 10BGerd Turid E. Røksund2019Øystein Røksund
Solfrid Johannessen Hjelland2020Øystein Røksund
Sist endra 15.08.2017
Fant du det du leitte etter?
Relaterte artiklar (1)
 
Login for redigering