SKULESKYSS

Her finn de informasjon om skuleskyss for grunnskulen og kva for reglar som gjeld.

 

https://www.skyss.no/Verdt-a-vite/Skoleskyss/

 

Rett til skuleskyss ved delt bustad

 

Det er foreldra sitt ansvar å søkja  om skuleskyss frå delt bustad.

Søknadskjema  «Avtale om delt bustad- skuleskyss» finn de her:

https://www.hordaland.no/globalassets/for-hfk/veg-og-transport/pdf/avtalesamvefebruar2017.pdf

 

 

Søknadskjema  skal fyllast ut og sendast skulen innan fristen 01. februar.

 

 

Publisert av Bodil Selle. Sist endra 08.01.2018
Fant du det du leitte etter?
Relaterte artiklar (1)
 
Login for redigering