SKULESKYSS

Her finn de informasjon om skuleskyss for grunnskulen og kva for reglar som gjeld.

 

https://www.skyss.no/Verdt-a-vite/Skoleskyss/

 

Rett til skuleskyss ved delt bustad

 

Det er foreldra sitt ansvar å søkja  om skuleskyss frå delt bustad.

Søknadskjema  «Avtale om delt bustad- skuleskyss» finn de her:

https://www.hordaland.no/globalassets/for-hfk/veg-og-transport/pdf/avtalesamvefebruar2017.pdf

 

 

Søknadskjema  skal fyllast ut og sendast skulen innan fristen 01. februar.

 

 

Publisert av Bodil Selle. Sist endra 08.01.2018
Fant du det du leitte etter?