Nyhende Rubb
(04.09.2020)

Svortland skule har eit tilbod til alle som ønskjer SFO i haustferien og plandagen.

 

 

(29.01.2020)

Svortland skule har eit tilbod til alle som ønskjer SFO i vinterferien 2020.

SFO plandag 20. mars blir på Rubbestadneset skule.

 

(10.01.2020)

Planleggingsdag vert endra frå måndag 16. mars til fredag 20. mars.

 

(22.11.2019)

Juleferien nærmar seg. I år er det berre 2 dagar SFO er ope, måndag og fredag. På Svortland skule.

 

(27.10.2019)

Skulen og FAU kallar inn til foreldremøte for alle med barn på Rubbestadneset skule, måndag 28.10. kl. 18.00 - 19.30.

(06.09.2019)

 

 

Svortland skule kan tilby SFO dersom foreldre ved Rubbestadneset skule har behov for dette.  

Open dag 29.08.19
(23.08.2019)

 

Rubbestadneset skule har blitt rehabilitert. Foreldra til elevane og bygdefolket er invitert til å sjå den nye, fine skulen vår!

Annelin Katla lærar 1. klasse Rubb skule
(16.08.2019)

Trafikksikker skuleveg, opprusta uteområde og eit totalt nyrenovert bygg stod klart til skulestart for elevar og staben ved Rubbestadneset skule torsdag 15. august.

(07.08.2019)

 

 

Skulestart for askuleåret 19/20 er torsdag 15.08.19 kl. 08.30.  Me ser fram til å møte dykk alle!

 

Spesielt velkommen til nye 1. klassingar. Sjå lenken for nyttig info. Denne informasjonen er også sendt ut via mobilskole.

(24.05.2019)

Svortland skule har eit tilbod til alle som ønskjer SFO i sommarferien 2019.  

(10.04.2019)

 

 

Opningstider for skulefritidsordninga ved Rubbestadneset skule er:  
Mån.- fre. frå kl. 07.00 til skulestart 08.30 og frå skuleslutt til kl. 16.00. 
 

Formgivingsprosjekt 5 kl_1
(11.03.2019)

Flinke elevar frå 5-7 klasse har laga flott kunst som prydar veggane i administrasjonsbygget. 

 

51263678_320456778596000_6274810858539319296_n.jpg
(06.02.2019)

30. januar hadde 5. - 7. klasse aktivitetsdag ute i snøen.

(11.10.2018)

Felles foreldremøte tysdag 16. oktober kl. 19.00.

 

Open dag
(26.09.2018)

Torsdag 04.10.18 kl. 17.00.

 

(29.08.2018)

Folkehelseinstituttet oppmodar alle skular og barnehagar i landet til å ta del i nasjonale halvårlege aksjonar mot hovudlus som blir arrangert årleg i veke 10 og 35. Vår skule skal delta i veke 35, helga 1. og 2. september.

Vi håpar at alle elevar på vår skule støttar opp om aksjonen slik at vi i fellesskap kan redusere luseplaga hos oss. 

33191118_10160412391945710_3803487964911108096_n.jpg
(23.05.2018)

5. klasse har laga forkle, og har stilt dei ut i administrasjonsbygget.  

(04.05.2018)

Svortland skule har eit tilbod til alle som ønskjer SFO i sommarferien 2018.  

(04.05.2018)

INNKALLING TIL FORELDREMØTE 08.05.2018. 

(16.04.2018)

Vedtektene for Foreldrerådet og FAU er revidert. 

(19.03.2018)

Opningstider for skulefritidsordninga ved Rubbestadneset skule er:  
Mån.- fre. frå kl. 07.00 til skulestart 08.30 og frå skuleslutt til kl. 16.00.

Fant du det du leitte etter?
Kommunale tenester (1)
 
Login for redigering