Tiltaksteam

Svortl. skule 09 16.jpg - Klikk for stort bilete Tiltaksteam er eit tverrfagleg- lågterskel tilbod som gjennom målretta tiltak og tverrfagleg samhandling har som målsetjing å hjelpe born, unge, familiane deira, barnehagar og skular som står ovanfor ulike utfordringar. Tiltaksteamet har og som målsetjing å byggje vidare på, og bidra til å vidareutvikle det tverrfaglege samarbeidet mellom dei ulike etatane i Bømlo Kommune, og 2. linje tenestene (dei tenestene ein treng tilvising til).  

Tiltak

 

Rask vurdering og hjelp

Når ein vender seg til tiltaksteamet skal ein etter kort tid bli kontakta for ytterlegare kartlegging av saka gjennom telefonsamtale eller ved at koordinator avtaler eit møte. Det er vanlegvis koordinator som føretar den fyrste kartlegginga og som presenterer saka for laget.

Inntaket vert som hovudregel gjort på fyrstkommande inntaksmøte, som vert gjort kvar tysdag 9-11.30)

Ein kan og ta direkte kontakt med tilsette i laget for rettleiing og fagleg drøfting.

 

Publisert av Stian Olderkjær. Sist endra 21.11.2017
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

Telefon:
53 42 32 05
Mobil:
468 92 130
Tittel:
koordinator i sosiale tenester/tiltaksteam
Bunnhjørne
 
Login for redigering