LOS - modellen

Støtte og oppfølging av ungdom i særskilt risiko.

Tiltaket er retta mot ungdom i alderen 14 – 23 år som står utanfor, eller står i fare for å havne utanfor, skule og arbeid.

Innsatsen er særleg retta mot ungdom der høgt skulefråvær eller manglande tilknytning til skulen har samanheng med utfordringar som for eksempel:

  • manglande omsorg, støtte og oppfølging frå foreldre
  • manglande nettverk, mobbing og sosial isolasjon
  • helseproblem i form av rusmisbruk, psykiske vansker og nedsatt funksjonsevne

 

Aktuell aldersgruppe: 14-23 år

 

Omfang: Tett på over tid (etter behov)

Publisert av Stian Olderkjær. Sist endra 04.12.2015
Fant du det du leitte etter?