Ledige stillingar - ny
(13.09.2018)

Det er ledig ein 50% fast sjukepleiarstilling natt ved Bømlo bu og helsesenter, avdeling Teiglandshagen bufellesskap, frå 17.12.18 eller etter avtale. Institusjonen driv integrerte tenester med Bømlo heimeteneste på natt, og arbeidet vil variere inne/ute.

(13.09.2018)

Det er ledig ein 50% fast helsefagarbeidarstilling ved Bømlo bu og helsesenter, avdeling Teiglandshagen bufellesskap, frå 17.12.18 eller etter avtale. Det er mogleg å få auke stillinga ved kombinering av hyppigare helgearbeid/dag/kveld, og i ferie.

(13.09.2018)

Ved Bømlo bu og helsesenter, avdeling korttid og rehabilitering, er det ledig helgestilling med arbeid 3. kvar helg, fredag – søndag, frå 17.10.18 eller etter avtale.

(13.09.2018)

Ved Bømlo bu og helsesenter er det med verknad frå 01.12.18 ledig fast stilling som kjøkkenassistent frå 01.12.18.

Dansa for trivsel
(03.09.2018)

Bømlo kulturskule søkjer dansepedagog i 70% fast stilling med moglegheiter for å auke til 100% stilling. Tiltreding i november eller etter avtale.

Karriere Sunnhordland
(02.03.2015)

Birgit E. Olsen Bratseth og Elin K. Haukanes er karriererettleiarar ved Karrieresenteret i Sunnhordland i regi av Hordaland Fylkeskommune. Senteret skal tene alle dei 8 sunnhordlandskommunane.

Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering