Ledige stillingar - ny
Hillestveit skule hoppeglede_sks.jpg
(19.05.2020)

Det vert, med atterhald, ledig mellombels assistentstilling i inntil 80% ved Hillestveit skule frå 11.08.20.

Vestland fylkeskommune_RGB.png
(29.04.2020)

I dei tilfella der ein skal gjera viktige karriereval, som til dømes velja høgare utdanning, eller skifta jobb av ulike årsakar, opplever mange at ein samtale med ein profesjonell karriererettleiar kan bidra til refleksjon, ny innsikt og større handlingsrom. 

Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering