Ledige stillingar - ny
(21.08.2017)

Bømlo helsehus har ledig 2 faste stillingar, kvar på 60%, som reinhaldsassistent frå snarast. 

(31.07.2017)

Bømlo heimeteneste, f.t. sone 2, har ledig eit vikariat 82% stilling frå 01.10.17–30.09.18 for helsefagarbeidar.

 

(31.07.2017)

Bømlo heimeteneste, f.t. sone 2, har ledig ei fast 75% stilling frå 1.9.17 for helsefagarbeidar.

 

 

(25.07.2017)

Vår gode kollega går ut i pensjon, og me har dermed ledig stilling som hjelpepleiar / helsefagarbeidar ved Bømlo omsorgstun/søre Bømlo omsorgsområde frå 1. oktober 2017. Stillinga inneber turnus med arbeid kvar 3. helg.

Karriere Sunnhordland
(02.03.2015)

Birgit E. Olsen Bratseth og Elin K. Haukanes er karriererettleiarar ved Karriererettleiingssenteret på Stord i regi av Hordaland Fylkeskommune. Senteret skal tene alle dei 8 sunnhordlandskommunane.

Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering