Ledige stillingar - ny
Trolla på Våge skule
(13.03.2018)

Frå 01.05.18 er det ledig 100% stilling som rektor ved Våge skule. Skulen er i dag femdelt og har ein merkantil ressurs på ca. 35 %. Kommunen er organisert som ein to-nivå kommune, der rektor har vide fullmakter og stort ansvar. 

(13.03.2018)

Det er ledig fast 100 % stilling som rekneskapskonsulent ved økonomiavdelinga. 

(12.03.2018)

NAV Bømlo har for tiltreding snarast eit vikariat i 100% stilling som rettleiar sosiale tenester, mellombels i 6 mnd. men lenging vert vurdert.

(12.03.2018)

NAV Bømlo har ledig 100% stilling for ressurskoordinator for unge vaksne i mellombels tilsetting i 1 år, med mulighet for lenging og eventuell fast tilsetting. 

(07.03.2018)

Teiglandshagen bufellesskap har ledig 50% sjukepleiarstilling frå snarast eller etter avtale.

(05.03.2018)

Teiglandshagen bufellesskap har ledig 60% sjukepleiarstilling frå 10.06.18 eller etter avtale.

(05.03.2018)

Bømlo heimeteneste har ledig 80% fast stilling for sjukepleiar med langvakter kvar 4. helg frå snarast.

(27.02.2018)

Bømlo kommune har ledig 100% vikariat for allmennlege i ca. 1 år frå 25.06.18. 

Karriere Sunnhordland
(02.03.2015)

Birgit E. Olsen Bratseth og Elin K. Haukanes er karriererettleiarar ved Karrieresenteret i Sunnhordland i regi av Hordaland Fylkeskommune. Senteret skal tene alle dei 8 sunnhordlandskommunane.

Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering