Ledige stillingar - ny
(18.09.2019)

Habiliteringstenesta, pt. Maribu/Slottet, har ledig 2 x 49,30% faste nattevaktstillingar. Oppstart 01.12.19 eller etter avtale.

(18.09.2019)

Habiliteringstenesta, pt. Maribu/Slottet, har ledig 80% fast stilling som miljøterapeut i ordinær turnus.

(18.09.2019)

Habiliteringstenesta, pt. Maribu/Slottet, har ledig 100% fast stilling som miljøterapeut i ordinær turnus.

(18.09.2019)

Habiliteringstenesta, pt. Aktivitetstunet, har ledig 100% stilling som miljøterapeut med arbeid kvar 3. helg i bustad.  

(17.09.2019)

Bømlo kommune søkjer ringe til vikar i tiltak med døgnkontinuerleg turnus i Bustad på prøve. Det er ønskeleg med snarleg tilsetting. Vikaren må kunne stille på kort varsel og ha høve til å arbeide samanhengande over fleire døgn.

(13.09.2019)

Ledig 50% fast stilling som helsefagarbeider i Bømlo heimeteneste med tiltreding snarast.

(13.09.2019)

Ledig stilling som ringe til vikar i Bømlo heimeteneste for sjukepleiar, student eller helsefagarbeidar.

(10.09.2019)

Bømlo heimeteneste har ledig fast helgestilling som sjukepleiar, student eller helsefagarbeidar med arbeid kvar 3. helg.

(06.09.2019)

Bømlo bu og helsesenter har ledig ledig to 1- års vikariat i 100% stilling, og eit i 50% stilling for sjukepleiar ved langtidsavdelingane. Det kan vere mulighet for fast tilsetjing i ei av 100% stillingane. Tiltreding frå 16.12.19 eller etter nærare avtale.

 

Miljøterapeut Laurhammar bufellesskap
(03.09.2019)

Laurhammar bufellesskap har ledig to stillingar. Fast stilling som miljøterapeut i 100%. Døgnkontinuerleg turnus med helgevakt kvar 4. veka. Vikariat som miljøterapeut i 100%. Døgnkontinuerleg turnus med helgevakt kvar 4. veka. Tiltreding 1. november.
(29.08.2019)

Habiliteringstenesta, pt. Haugen burettslag, har ledig 5 vakande nattevaktstillingar fast på 65,7%. Oppstart snarast eller etter avtale. Dette er 2. gongs utlysing.

Arealplanleggjar september
(22.08.2019)

Arealbruk har ledig nyoppretta fast 100% stilling frå snarast for arealplanleggjar. 

Karriere Sunnhordland
(02.03.2015)

Birgit E. Olsen Bratseth og Elin K. Haukanes er karriererettleiarar ved Karrieresenteret i Sunnhordland i regi av Hordaland Fylkeskommune. Senteret skal tene alle dei 8 sunnhordlandskommunane.

Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering