Ledige stillingar - ny
(16.05.2018)

Bømlo kommune opprettar frå skuleåret 2018/2019 ei vikarordning for barneskulane på Bømlo. I samband med dette er det ledig ei fast 100% lærarstilling. Tilsetjingskompetanse for barnesteget er påkravd.
 

Bassenget Bømlo symjehall
(16.05.2018)

Med ferdigstilling av  Bømlo symjehall har kommunen fått eit flott og tidsriktig symjeanlegg. Me søkjer no etter leiar for drift av symjehallen i 100% fast stilling. Stillinga er nyoppretta og ledig for snarleg oppstart. Me legg opp til at leiar vert involvert i tilsetjinga av badevertane og planlegging/organisering. Det er eit mål å opne Bømlo symjehall sommaren 2018. 

(14.05.2018)

Det er ledig 55% fast stilling frå 1. september som sjukepleiar ved Teiglandshagen  bufellesskap. Stillinga kan aukast dersom ein går oftare enn 3. kvar helg, ev. langvakter/sjeldnare helg, eller ved å ha timar i timebank.

(14.05.2018)

Det er ledig 80% fast stilling som sjukepleiar ved Bømlo bu og helsesenter frå 1. september 2018. 

(20.04.2018)

Habiliteringstenesta har ledig to 100% faste stillingar for miljøterapeutar frå 01.08.18 eller etter avtale. Tenestestad er pt. Aktivitetstunet kombinert med helg i bustad.

(20.04.2018)

Habiliteringstenesta, pt. Maribu/Slottet bufellesskap, har ledig fast 80% stilling for miljøterapeut frå snarast etter 16.06.18. Turnus med arbeid kvar 4. helg (lange vakter).

Karriere Sunnhordland
(02.03.2015)

Birgit E. Olsen Bratseth og Elin K. Haukanes er karriererettleiarar ved Karrieresenteret i Sunnhordland i regi av Hordaland Fylkeskommune. Senteret skal tene alle dei 8 sunnhordlandskommunane.

Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering