Ledige stillingar - ny
(30.07.2020)

Legetenesta i Bømlo har ledig 100% stilling som Helsesekretær ved dei kommunale legekontora.

(28.07.2020)

Habiliteringstenesta i Bømlo kommune har ledig faste stillingar som miljøarbeidar.

(27.07.2020)

Habiliteringstenesta i Bømlo kommune har ledig faste/vikariat stillingar som miljøterapeut med tiltreding etter avtale.

(24.07.2020)

Teiglandshagen bufellesskap har ledig 50% fast stilling natt.

(20.07.2020)

NAV Bømlo er på jakt etter deg som har eit glødande fagleg engasjement og ynskje om å vere med å gjere ein forskjell. Me har ledig 100% fast stilling som avdelingsleiar med tiltreding snarast.

Planlegging
(30.06.2020)

Bømlo kommune har ledig 100% fast stilling som kommunalsjef for samfunnsutvikling.

Kundetorg nytt
(19.06.2020)

Bømlo kommune har ledig 50% stilling som medarbeidar i kundetorget på Rådhuset. Sentrale oppgåver vil vera kundebehandling. 

Vestland fylkeskommune_RGB.png
(29.04.2020)

I dei tilfella der ein skal gjera viktige karriereval, som til dømes velja høgare utdanning, eller skifta jobb av ulike årsakar, opplever mange at ein samtale med ein profesjonell karriererettleiar kan bidra til refleksjon, ny innsikt og større handlingsrom. 

Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering