Ledige stillingar - ny
(23.06.2017)

NAV Bømlo har ledig 100% fast stilling som rusvernkonsulent. 

(23.06.2017)

Habiliteringstenesta har ledig 100% fast stilling som gruppeleiar.

(23.06.2017)

Habiliteringstenesta har ledig 100% fast stilling i alternativ turnus med snarleg tiltreding for miljøterapeut.

(23.06.2017)

Bømlo kommune har ledig 3 stillingar som miljøarbeidar/kvilande nattevakt i fast 80% stilling lagt til Jensahaugen bufellesskap, med moglegheit for at det blir vakande nattevakt i startfasen.

(23.06.2017)

Habiliteringstenesta ledige miljøarbeidarstillingar for 2 vakande nattevakter i fast 65,7% stilling, 3 kvilande nattevakter i fast 80% stilling, med moglegheit for at det blir vakande nattevakt i startfasen. Ved intern tilsetting er det moglegheit for vikariat. I tillegg 1 miljøarbeidar/rekruttering-/helgestilling i fast 35,68% stilling med arbeid 3. kvar helg. 

(23.06.2017)

Habiliteringstenesta har ledig 100% vikariat i 1 år frå 1. september med høve til forlenging og eit vikariat på 8 månader i 80% stilling frå 1. september. Dette vikariatet inneber langvakter kvar 4. helg. 

(20.06.2017)

Bømlo bu og helsesenter er ein institusjon med 3 avdelingar – to langtidsavdelingar og ein for korttid og rehabilitering. Ved korttid og rehabilitering er det ledig 100% fast stilling for sjukepleiar frå 1. september 2017. 

(16.06.2017)

Bømlo bu og helsesenter er ein institusjon med 3 avdelingar – to langtidsavdelingar og ein for korttid og rehabilitering. Ved den eine langtidsavdelinga med 25 pasientar er det ledig fast 100% stilling frå 1. september 2017. Ved internt auke i stilling, kan anna stillingsbrøk verte aktuelt. 

(16.06.2017)

Bømlo bu og helsesenter er ein institusjon med 3 avdelingar – to langtidsavdelingar og ein for korttid og rehabilitering. Ved korttid og rehabilitering er det ledig 70% fast stilling for sjukepleiar frå 1. september 2017. 

 

(16.06.2017)

Ledig 50% fast nattevaktstilling for sjukepleiar ved Teiglandshagen bufellesskap  frå 1. september 2017. Institusjonen driv integrerte  tenester med Bømlo heimeteneste på natt.
 

Karriere Sunnhordland
(02.03.2015)

Birgit E. Olsen Bratseth og Elin K. Haukanes er karriererettleiarar ved Karriererettleiingssenteret på Stord i regi av Hordaland Fylkeskommune. Senteret skal tene alle dei 8 sunnhordlandskommunane.

Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering