Ledige stillingar - ny
2018 koordinator opplæring
(13.11.2018)

Bømlo kommune har ledig 100% fast stilling som koordinator for Bømlo Opplæringskontor med tiltreding frå 1.1.2019.  

(09.11.2018)

Bømlo heimeteneste har ledig fast 70% stilling som helsefagarbeider frå 1. januar 2019.

(02.11.2018)

Frå 12.februar 2019 til ca. 10. mars 2020 er det ledig vikariat i 80% stilling som kontor-medarbeidar ved Rubbestadneset og Foldrøy skule. 3 dagar på Rubbestadneset skule og 2 dagar på Foldrøy skule.

Karriere Sunnhordland
(02.03.2015)

Birgit E. Olsen Bratseth og Elin K. Haukanes er karriererettleiarar ved Karrieresenteret i Sunnhordland i regi av Hordaland Fylkeskommune. Senteret skal tene alle dei 8 sunnhordlandskommunane.

Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering