Ledige stillingar - ny
(17.01.2020)

Bømlo bu- og helsesenter har ledig eit 80% vikariat for sjukepleiar eller andre med relevant høgskuleutdanning frå 1. mars eller etter avtale.

Ferievikarar 2020
(16.01.2020)

Kva med å kombinera sommaren med arbeid for nokon som verkeleg treng deg og din kompetanse? Bømlo kommune treng sommarvikarar på fleire fagområde innan pleie- og omsorg, kjøkenassistentar, miljøtenesta i rus og psykisk helse, barne- og familietenesta, habiliteringstenesta, legetenesta, teknisk drift og i kundetorget/turistinformasjonen. 

PS: Innan helse- og omsorg vert kvalifiserte søkjarar vurdert og kan få tilbod før søknadsfrist utgår.

IKT-LÆRLINGAR 2020
(10.01.2020)

Me treng lærlingar frå august 2020 i faga helsearbeidarfaget, barne- og ungdomsarbeidarfaget og IKT-servicefaget. Tidsavgrensa arbeidsavtale i 2 år med tiltreding august 2020.

(08.01.2020)

Frå 01.03.2020 er det ledig fast stilling 35% som kontormedarbeidar ved Gilje skule.

nye NAV Bømlo m kulturhus
(06.01.2020)

NAV Bømlo har nye og innbydande kontor- og møtelokaler med fantastisk utsikt mot Storavatnet. Våre dyktige medarbeidarar ventar no spent på å få ny verksemdsleiar. Er dette ei utfordring for deg?

Karriere Sunnhordland
(02.03.2015)

Birgit E. Olsen Bratseth og Elin K. Haukanes er karriererettleiarar ved Karrieresenteret i Sunnhordland i regi av Hordaland Fylkeskommune. Senteret skal tene alle dei 8 sunnhordlandskommunane.

Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering