Sammy Olsen utan kjede_sks.jpg

Kjære hyttebuarar og ferierande,

Nettvett i heimen

No er me i ein spesiell situasjon, der barna og ungdommane våre sit for det meste heime og har blitt bede om ikkje å sosialisere seg for mykje. Dette veit me fører til at mange vil bruke meir tid framfor digitale verktøy. Det at me er så tilgjengelege er veldig bra, og vil gjere denne ventetida mykje enklare for alle. Men SLT-koordinator i Bømlo kommune, Stian Sithole Olderkjær, seier at det ikkje er eintydig positivt med denne nye digitale kvardagen. 

Smittevern testing breidde

Torsdag ettermiddag fekk Bømlo kommune konstatert sitt fjerde tilfelle av ein person sjuk med Covid-19. 

Bremnes legesenter stengd dør

Grunna smittefaren ved korona-viruset er det endra rutinar ved alle legekontora i kommunen. Det betyr mellom anna at dørene blir stengde. Men det er framleis høve og trygt å kontakta fastlegen di for anna enn koronarelaterte saker.

Påskekyllingstudent hos mor og far

Mange ynskjer å tilbringa påskeferien med å besøkja familie og venner. Dette er ikkje forbode – men hugs at koronapandemien ikkje tek ferie. I desse tider vil reising innanlands kunne medføra mange nye smittetilfelle – noko ingen ynskjer. 

kORONATELEFON OPNINGSTIDER PÅSKE 2020

Bømlo kommune har oppretta koronatelefon med nummer 53 42 30 01. Koronatelefonen har eigne opningstider i påsken, men har elles ope alle dagar kl. 08.00-15.30. Men før du ringer – sjekk deg på www.koronasjekk.no

TellTur illustrasjon

Onsdag 1. april starta årets TellTur-sesong. Koronakrisa har gjort at TellTur måtte leggjast om for å kunna unngå smitteoverføring ved berøring av kodekort, turkassar og turbøker. I samråd med helsemyndigheitene vart det bestemt å gjere TellTur heildigital, slik at all registrering av turar kan gjerast utan å måtte røre noko som helst på turmåla. 

Videomosaikk Me er ei verd

Bremnes kantori og Bømlo Gospel sin planlagde konsert for Fasteaksjonen 2020 vart avlyst grunna koronapandemien. Men driftige folk i kor og studio, inkludert ordførar Sammy Olsen, har resultert i ei fantastisk konsertoppleving i digitalversjon.

Smittevern koronatesting høgde

- Bømlo kommune har no tre stadfesta tilfelle av Covid-19-sjuke. Det siste tilfelle har ingen kjent relasjon til dei to første, opplyser smittevernlege Kjersti Follesø.

Fant du det du leitte etter?
Kunngjeringar
 
Login for redigering