Rådgjevar

Kontortid:

Tirsdagar kl. 10.00 - 14.00

Brith A. Hindenes er rådgjevar på Hillestveit skule. Ho kan hjelpa til i samband med vidaregåande utdanning. 10. klassingane får brosjyrar og hefter om dei vidaregåande utdanningane og personleg rettleiing og hjelp til utfylling av søknader.


Nyttig for elvar som søkjer vidaregåande utdanning
Her er nokre adresser som vil vera til nytte for elever som søkjer vidaregåande utdanning

www.nav.no
www.discover.no
www.skoletest.no
www.utdanning.no


Dersom du skal inn på Skoletesten, gjer du følgjande:

1. logg deg på www.skoletest.no
2. klikk på knappen under ikonet "info"
3. klikk på knappen "bestilling/utprøving".
4. fyll ut nødvendig inf
5. trykk på knappen "send" 


Fylkeskommunen, KS og utdanningsdirektoratet har gått saman om å etablera ei ny informasjonsteneste for søkjarar til vidaregåande opplæring. Adressa her er: vilbli.no Etter planen skal denne sida opnast i november. I januar vert skuletilboda på vg1 tilgjengeleg på vilbli.no  Spørsmål og innspel kan sendast til post@vilbli.no 

 

 


Plan for yrkesorienteringa
Som tidlegare år vil me besøkja dei vidaregåande skulane i kommunen. Me får og besøk frå fleire andre vidaregåande skular i distriktet. Dersom elevar vil besøkja desse, må dei syta for reisa sjølv.


Me får skulebesøk av mange forskjellige yrkesgrupper. Dei fyrste hefta om vidaregåande opplæring kjem i oktober. Dessutan vil rådgjevar ha einesamtaler med alle elevane 1-2 gonger før dei søkjer.

 

 

Sist endra 20.08.2018
Fant du det du leitte etter?
Relaterte artiklar (1)
 
Login for redigering