Fysisk aktivitet

Frå statleg hald er det kome pålegg om at elevane skal vere meir fysisk aktive. 5.-7.klasse har ein time fysisk aktivitet på timeplanen.

Tidlegare hadde skulen ei felles økt med fysisk aktivitet i det første friminuttet. Nå startar elevane kvar dag med ei felles økt fysisk aktivitet ute. Denne hausten har elevane brukt av denne tida til å spela fotball i ballbingen. Skulen har også kjøpt inn volleyballnett til ballbingen som kan nyttast i friminutt.

Espevær skule er med på Bømlo kommune si satsing på "Trivsels leikar". Skulen har fått kjøpt inn leikar og utstyr til trivselsskuleopplegget. Dette utstyret har elevane tilgong til i kvart friminutt.

 

Sist endra 13.11.2015
Fant du det du leitte etter?
Kunngjeringar
Relaterte artiklar (1)
 
Login for redigering