Dagtilbod, eldre

Målgruppe 
Heimebuande som har noko behov for pleie, omsorg eller sosial kontakt.   
 
Formål med tenesta 
Dagopphald vil kunne gjera dagleglivet lettare for brukar og / eller omsorgspersonar. Eit dagtilbod kan vera med på å bida til at ein kan bu lengre i eigen heim.

 

Tenesta gjeld 
Dagopphald er på Trivselshuset eller Bømlo omsorgstun. Du får fri skyss fram og tilbake frå heimen. Du får middag og kaffi før du reiser heim. Elles er det ulike aktivitetar å ta del i.

Målet er m.a. at du skal få ein betre kvardag saman med andre.   
 


Betaling 
Pris for dagopphald ved institusjon finn du under betalingssatsar. Dersom du ikkje kjem etter avtale, vil du likevel bli kravd for betaling.   

 

Korleis søkja tenesta 
Søknad skal skrivast på Søknadsskjema Helse og omsorgstenester og sendast til Tenestekontoret i Bømlo kommune, Leirdalen 1, 5430 BREMNES. Du kan òg levera søknaden i skranken på Rådhuset.

Har du spørsmål? Ta kontakt med tenestekontoret på tlf 53 42 3470.

 

Ta òg gjerne kontakt med dagavdelinga ved BBR på tlf. 53 42 34 20 eller Bømlo omsorgstun på tlf. 53 42 37 60 for nærare informasjon. 

 

Meir om saksbehandling og rett til å klaga på vedtak finn du her.

 

Sist endra 28.09.2018
Fant du det du leitte etter?
Relaterte artiklar (1)
 
Login for redigering