Økonomi og faktura

Krav om faktura på EHF- format (elektronisk handelsformat)

Frå 01/01/2015 vil Bømlo kommune ikkje akseptere faktura på andre format enn EHF. Allereie frå 01/07/2012 var me klar til å ta i mot faktura på dette formatet og mange leverandørar leverer allereie på dette nye formatet.

EHF er eit filformat som blir sendt som fil via vårt aksesspunkt direkte inn i vår rekneskap slik at ein teoretisk sett kan ha fakturaen til leverandøren inn i rekneskapen berre få sekund etter at den er avsendt. Hos oss hentar me faktura ein gong i timen frå vårt aksesspunkt. Det er organisasjonsnummeret som styrer fakturaen til rett aksesspunkt.

I alle nye avtaler som blir inngått stiller me krav om at faktura skal stilast til oss på EHF formatet frå oppstart av avtalen.

ALLE FAKTURA TIL KOMMUNEN SKAL VERA MERKA MED BESTILLAR SIN 5-SIFRA REFERANSE.
 

FAKTURAADRESSE:

Bømlo kommune
Rådhuset,
Leirdalen 1
5430 Bremnes

Org.nr 834 210 622
 

Bedrifter som ikkje kan sende faktura på EHF-format kan, inntil vidare, sende faktura på papir til vårt fakturamottak:

Bømlo kommune
Postboks 194
5402 Stord


Faktura som blir sendt til oss via epost blir ikkje akseptert og returnert til avsendar.


Informasjon til våre leverandørar:
På DIFI sine websider finn ein det meste ein treng av informasjon for å komme i gong med EHF fakturering.

Implementeringsrettleiar

 

Ytterlegare informasjon kan ein få ved å sjå http://innkjop.stord.kommune.no/default.aspx

Økonomidokument og publikasjonar
Eigarskapsmelding/innkjøp/reglement:
Økonomireglement (PDF, 247 kB)
Reglement for finansforvaltning (PDF, 143 kB)
Eigarskapsmelding 2014 (PDF, 11 MB)
Interkommunalt innkjøpssamarbeid
Budsjett og rekneskap:
Digitalt budsjett 2020
Budsjett 2020 - kommunestyrevedtak (PDF, 9 MB)
Budsjett 2019 - digital versjon
Budsjett 2019 - kommunestyrevedtak (PDF, 12 MB)
Budsjettinnstilling 2019 - Formannskapet (PDF, 12 MB)
Budsjett 2019 - rådmannen sitt framlegg (PDF, 11 MB)
Budsjettpresentasjon 2019 - rådmannen sitt framlegg (PDF, 6 MB)
Budsjett 2018 - digital versjon
Budsjett 2018 - Kommunestyrevedtak (PDF, 4 MB)
Formannskapet si budsjettinnstilling 2018 til kommunestyret (PDF, 5 MB)
Budsjettpresentasjon 2018 - rådmannen sitt framlegg (PDF, 2 MB)
Årsrekneskap 2017 - digital versjon
Årsrekneskap 2017 godkjend av kommunestyret - pdf (PDF, 736 kB)
Budsjett 2017 - digital versjon
Budsjett 2017 - vedteke i kommunestyret 12.12.16 (PDF, 4 MB)
Budsjett 2017 - rådmannen sitt framlegg 1.11.16 (PDF, 4 MB)
Årsrekneskap 2016 (PDF, 2 MB)
Budsjett 2016 - digital versjon
Budsjett 2016 - vedteke av Kommunestyret (PDF, 4 MB)
Budsjett 2016 - rådmannen sitt framlegg - opne data (XML, 26 MB)
Årsrekneskap 2015 - ikkje revidert (PDF, 2 MB)
Budsjett 2015 (PDF, 4 MB)
Årsrekneskap 2014 (PDF, 2 MB)
Budsjett 2014 (PDF, 2 MB)
Årsrekneskap 2013 (PDF, 2 MB)
Budsjett 2013
Årsmeldingar:
Årsmelding 2019 - digital versjon
Årsmelding 2019 - pdf-versjon (PDF, 5 MB)
Årsmelding 2018 - digital versjon
Årsmelding 2018 - pdf-versjon (PDF, 10 MB)
Årsmelding 2017 - digital versjon
Årsmelding 2017 - pdf-versjon (PDF, 9 MB)
Årsmelding 2016 - pdf-versjon (PDF, 8 MB)
Årsmelding 2016 - digital versjon
Årsmelding 2015 digital - ikkje politisk handsama
Årsmelding 2015 (PDF, 7 MB)
Årsmelding 2014 (PDF, 4 MB)
Årsmelding 2013 (PDF, 2 MB)
Årsmelding 2012 (PDF, 2 MB)
Innbyggjarversjon 2011 (PDF, 6 MB)
Sist endra 25.07.2016
Fant du det du leitte etter?
Kommunale tenester (1)
 
Login for redigering