Politirådet

Politiråd er eit formalisert samarbeid mellom lokalt politi og kommunale myndigheter, kor målet er å bidra til samvirke om kriminalitetsførebygging og tryggleik i lokalsamfunnet.

politiet-fasces.jpg - Klikk for stort bilete

Ordninga med politiråd blei innført hausten 2008 på Bømlo.

 

Politiråda skal være eit strategisk organ for det lokale kriminalitetsførebyggande arbeidet, og sikre utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune. Samarbeidet gjennom politiråd skal bidra til å involvere og ansvarleggjer lokalpolitikarar i det kriminalitetsførebyggande arbeidet, og samtidig støtte opp under målsetninga om eit lokalt forankra politi.

 

Politirådet er styringsgruppa til SLT-koordinatoren og skal ha 4 møter i året.

Publisert av Stian Olderkjær. Sist endra 04.12.2015
Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering