Koronavirus - info 53 42 30 01. Kommunal infoside

Foreldrekontaktar - Moster skule

Foreldrekontaktane (klassekontaktane) er kontaktleddet mellom foreldra i gruppa/klassen og Foreldrerådet sitt arbeidsutval (FAU), og dei er bindeleddet mellom foreldra i gruppa og kontaktlæraren/ skulen. Foreldrekontaktane er viktige foreldrerepresentantar i skulen. Det vert gjerne valt to i kvar gruppe.

 

Foreldrekontaktane sine oppgåver:

  • Opprettehalda god kontakt med alle elevar og foreldra i gruppa og ivareta deira interesser
  • Planleggja foreldremøta saman med kontaktlæraren
  • Leggja fram saker som FAU vil høyra foreldra si meining om
  • Vurdera kva foreldra kan gjera for å utvikla eit godt miljø i gruppa.
  • Sørgja for at nye foreldrekontaktar blir valt og at desse blir informert om sine oppgåver

 

Å bruke tid på skulegangen til barna er ei svært god investering. Det er viktig for barnet å sjå at foreldra interesserer seg for skulen. Forsking viser at ei positiv interesse hos foreldra for skulegangen til barna har meir å seie for barnas utbytte av skulegangen enn noko anna.
 


Som foreldrekontakt har du ein god sjanse til å vere med på å påverke innhaldet i skulen. Foreldreutvalet for grunnskolen (FUG) håper at heftet  ABC for foreldrekontakter kan bidra til å gjere arbeidet som foreldrekontakt morosamt, lærerikt og meiningsfylt. FUG oppfordrar foreldre til å melde seg som foreldrekontaktar og engasjere seg i samarbeidet med skulen. Lykke til med eit viktig verv!

Moster skule, Foreldrekontaktar
KlasseForeldrekontaktValt for årVara
Kl. 1ATor Øystein Totland Røyrvik2020/2021Nathalie Kvilhaug
Kl. 2AMarte Robberstad Grutle2020
Ingvild Snuggerud Urheim2020
Ingvild Helen Yndesdal2021
Lena Myking Gjerde2021
Kl. 3AUnn Silje Stølen2020May Anita Grønås
May Anita Grønås2021Benedicte Kvarven
Kl. 3BLiv Marit Fauske2020Monica Myrland
Monica Myrland2021Stian Dahl
Kl. 4AMarita Seglem2020Eirik Andreas Eriksen Seim
Eirik Andreas Eriksen Seim2021
Kl. 4BMerete Solås2020Ørjan Fredriksen
Ørjan Fredriksen2021
Kl. 5ASandra Charlotta Ugglesjø2020Christina Katla
Christina Katla2021
Kl. 5BAndrè Nordhus2020Doris Grindheim Gausel
Doris Grindheim Gausel2021
Kl. 6AFrode Sæverud2020Marie Vågen Ingvaldsen
Marie Vågen Ingvaldsen2021Caroline Steinsland
Kl. 6BMorten Helland2020Sigrid Ådnanes Tolås
Sigrid Ådnanes Tolås2021John Robert Grønås
Kl. 7AVigdis Kippersund2020Birgit Pedersen
Birgit Pedersen2021Mona Fosse
Kl. 7BEirik Yndesdal2020Elin Merethe Gjertsen Borlaug
Elin Merethe Gjertsen Borlaug2021Gerd Turid Røksund
Kl. 8ASteven Huse2020Marita Seglem
Marita Seglem2021Birgit Elisabeth Laurhammer
Kl. 8BKjetil Marvik2020Caroline Steinsland
Caroline Steinsland2021Knut Arve Nordfonn
Kl. 9A/BKarianne Haugland2020Solveig Stølen Solås
Åsta Kaldestad2020Tino Holl
Solveig Stølen Solås2021
Tino Holl2021
Kl. 10AKjersti Pedersen Alme2020
Kl. 10BAnita Munkejord2020
Sist endra 15.08.2017
Fant du det du leitte etter?
Relaterte artiklar (1)
 
Login for redigering