Kontakt Bømlo kommune

BØMLO KOMMUNE
Rådhuset
Leirdalen 1
5430 Bremnes

Telefon:    53423000

E-post:     postmottak@bomlo.kommune.no

Kommune nr.:  1219
Organisasjonsnr.: 834 210 622
Bankgiro: 3201.61.51687
Innbetalingar for skatt: 6345.06.12199

 

eDialog - Sikker innsending av dokumenter til kommunen


Tenk på følgjande før du sender brev eller e-post til Bømlo kommune (PDF, 30 kB)

 

NB: Når du kontaktar Bømlo kommune må du også vere merksam på følgjande:

  • Bømlo kommune handsamar e-post og faks på lik line med vanlig brevpost med omsyn til teieplikt, journalføringsplikt og reglane i Offentleglova.
  • Førespurnadar via e-post og faks skal innehalde fullt namn og adresse, men ingen andre personopplysningar (t.d fødsels- eller personnummer, jmf. personopplysningsloven §2 nr.1)
  • Send ikkje sensitiv informasjon, t.d opplysningar om helsetilhøve eller diagnosar,  jmf. personopplysningsloven §2 nr.8).
  • Spørsmål om utlevering av personopplysningar vil ikkje bli svart på per e-post eller faks.
Sist endra 07.01.2019
Fant du det du leitte etter?