Totalforbod mot tenning av bål og open eld innført frå 3. juli 2018 og inntil vidare - brannsjefen.

Badetider og badeprisar i basseng

Offentleg bading ved Rubbestadneset skule /
Bømlo Sportsdykkere:


Bassenget ved Rubbestadneset skule er ope frå 1. oktober og ut mai månad. 

Bassenget er stengt i skulen sine feriar og planleggingsdagar.
 

Måndagar:
Kl 18.00 - 19.00 Familiebading
Kl 19.00 - 20.00 Ope for alle
Kl 20.00 - 21.00 Ope for alle


Torsdagar:
Kl 18.00 - 19.30 Revmatikarlaget
Kl 19.30 - 20.30 Handikap og vaksenbading
 

Pris:
Born under 16 år: 25 kr
Vaksne: 40 kr
 

For andre spørsmål ang. bassenget, ta kontakt med Tone O. Baugstø
tlf.: 53 42 36 32. e-post: rubbestadneset.skule@bomlo.kommune.no

 

NB: Bassenget ved Bremnes ungdomsskule - tilbodet er nedlagt grunna manglande oppslutnad.

Sist endra 19.02.2018
Fant du det du leitte etter?
Kunngjeringar
Nyttige lenker (1)
 
Login for redigering