Koronavirus - info 53 42 30 01. Kommunal infoside

Elektroniske brev - "Svar Ut"

SvarUT - Klikk for stort bilete

Bømlo kommune ynskjer å kommunisera på nett med innbyggjarar og verksemder/organisasjonar i kommunen.

Digital postkasse - Klikk for stort bilete

Dette gir ein enklare kvardag for deg som innbyggjar, med betre tenester og raskare svar.

 

Digital postkasse

Det er to digitale postkassar å velje mellom:

• Digipost

• e-Boks
 

Begge postboksane er gratis så lenge du ikkje lagrar store mengder data. Viss du ikkje har oppretta digital postkasse vil dine elektroniske brev bli levert til Altinn (der du får sjølvmeldinga di). Når me sender post til deg, får du varsel på SMS eller e-post om kvar du skal logga deg inn for å lesa brevet.
 

Kva viss eg ikkje vil ha elektronisk post?

Dei som ikkje har digital postkasse, vil få brevet levert i postkassa som før. Viss du får varsel om at du har motteke digital post på Altinn, har du to dagar på deg til å logge inn på Altinn og opne brevet. Blir ikkje brevet lest innan to dagar vil du få tilsendt brevet som papirbrev per post.

 

Reservasjon mot elektronisk post

Viss du framleis vil ha brev på papir, kan du reservere deg mot kommunikasjon på nett. Det gjer du ved å ta kontakt med eit nasjonalt kontakt- og reservasjonsregister eller ringe 800 30 300. Meir informasjon om reservasjon finn du på www.norge.no/nb/reservasjon/
 

Adresseoppslag - Folkeregisteret

Uavhengig om posten vert sendt digitalt eller på papir, så nyttar me mottakar si adresse registrert i Folkeregisteret. Du kan sjå og eventuelt oppdatera dine folkeregistrerte opplysningar på www.skatteetaten.no/no/person/folkeregister/

 

Kvifor treng eg digital post når eg har e-post?

Det offentlege kan ikkje sende gradert informasjon, som til dømes helseopplysningar, på e-post. Manglande kryptering i e-postløysingar gjer dette til ein usikker kanal. Digital post er kryptert og er difor ein sikker kanal som no skal innførast i alle kommunane i landet.

 

Fakta om digital post til innbyggjarar

Forvaltningslova vart i februar 2014 endra slik at digital kommunikasjon er hovudregelen når offentlege verksemder (stat, kommune og fylkeskommune) vender seg til innbyggjarar og verksemder. Viss innbyggjar ikkje ønskjer digital kommunikasjon, må innbyggjaren sjølv reservera seg.

 

Fakta om digital post til verksemder og organisasjonar

I Altinn er det normalt berre dagleg leiar og styreformann som har tilgang. Det kan vere fornuftig å delegere rolle og rettar til å opne post på vegne av verksemda til administrativt personale. Det er også mogeleg å setje opp ei varslingsteneste i Altinn slik at det er administrativt personale som får melding når det kjem ny post til verksemda/organisasjonen i  Altinn.

 

Sist endra 02.01.2017
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

Telefon:
53 42 30 23
Mobil:
95902246
E-post:
Tittel:
arkivleiar
Bunnhjørne
Kommunale tenester (1)
 
Login for redigering