Offentlege høyringar svarskjema stort

 

sommerbilde.jpg

Feriefond for ledsagarar

23.04.2019

Kommunestyret har sett av midlar til eit...

St. Hans bål

Generelt bålforbod til 15. september

15.04.2019

I perioden 15. april til 15. september gjeld...

Lokale trafikksikringtiltak tilskotsmidlar

Tilskot til lokale trafikksikringsarrangement

12.04.2019

Fylkestrafikksikringsutvalet i Hordaland...

Vis alle

Miljøteneste innan rus og psykisk helse

Miljøtenesta yt hjelp til personar med vanskar knytt til rus og psykisk helse og til yngre personar med samansette behov. 

For alle gjeld at dei bur i eigen bustad og treng praktisk og personleg hjelp og hjelp til organisering av eige liv.


Føremålet med hjelpa frå miljøtenesta er å gje hjelp til sjølvhjelp slik at personen får auka meistring  i å bu og i å organisera eige liv.


Tenesta omfattar tilrettelegging, råd og rettleiing.


Omfanget av tenestene vert avtalt med den einskilde og kan variera frå nokre timar i månaden til fleire timar i døgnet.


For å motta miljøteneste er det eit vilkår at personen deltek utifrå eigne føresetnadar.

 

 

Sist endra 02.05.2017 10:46
Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering