Offentlege høyringar svarskjema stort

 

Snøbrøyting veg

Vinterberedskap 2018-2019

12.02.2019

Bømlo kommune har vinterberedskap i perioden 5...

Lærling og elev

Vil du bli lærling i Bømlo kommune?

12.02.2019

Bømlo kommune skal ta inn lærlingar i fem fag...

Sommarvikarannonse 2019

Vil du vere sommarvikar hos oss?

12.02.2019

Kva med å kombinera sommaren med arbeid for...

2019 heading rektorannonse Meling

Søkjer ny rektor til Meling skule

12.02.2019

Sidan noverande rektor tek til som rektor på...

Vis alle

Miljøteneste innan rus og psykisk helse

Miljøtenesta yt hjelp til personar med vanskar knytt til rus og psykisk helse og til yngre personar med samansette behov. 

For alle gjeld at dei bur i eigen bustad og treng praktisk og personleg hjelp og hjelp til organisering av eige liv.


Føremålet med hjelpa frå miljøtenesta er å gje hjelp til sjølvhjelp slik at personen får auka meistring  i å bu og i å organisera eige liv.


Tenesta omfattar tilrettelegging, råd og rettleiing.


Omfanget av tenestene vert avtalt med den einskilde og kan variera frå nokre timar i månaden til fleire timar i døgnet.


For å motta miljøteneste er det eit vilkår at personen deltek utifrå eigne føresetnadar.

 

 

Sist endra 02.05.2017 10:46
Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering