Gøystafett2016

Årets Gøydag, den 5. i rekka, vart arrangert tidlegare denne månaden på Sentralidrettsanlegget. Om lag 150 2. klasse-elevar og 50 elevar frå ungdomstrinnet ved BUS deltok. Det var elevar med valfaget «Innsats for andre» som hadde ansvaret for gjennomføringa av dagen. 

Akedag 2016

Å bu i eit godt lokalsamfunn gir god folkehelse. Godt nærmiljø som er trygt, tilgjengeleg, estetisk og innbyr til aktivitet, har mykje å seie for livskvaliteten. Dette viser rapporten «Folkehelse i Hordaland 2015».

 

Nytt bilde (6).png

Gjekk du glipp av eit arrangement i biblioteket?
No kan du høyre Kristine Sele sine intervju på lydopptak på biblioteket sin podcast. Du finn opptaka her:https://soundcloud.com/bibcast

Framside nye nettsider


Fem år etter lansering av ny nettportal framstår Bømlo kommune sine heimesider atter i ny drakt fredag 30. januar 2015.

 

Leiarutdanning innan helse- og omsorg er noko Bømlo kommune satsar tungt på, og no er ein i ferd med å filmatisere røynsler og opplevingar våre tilsette har hatt i dette programmet i filmen "Bømlosuksessen".

Moster april 03-3 10cm

 

 

Grunna nedbøren som er komen og meldt dei neste dagane er totalforbodet mot bålbrenning og bruk av open eld oppheva.

Brannvernet ber likevel om at ein viser aktsemd, og at ein melder frå til vaktahavande befal på telefon 958 48 007 før bålbrenninga tek til.

elan- bilde.jpg

E-lån Hordaland er eit nytt tilbod i folkebiblioteka i Hordaland (utanom Bergen) og dei fylkeskommunale vidaregåande skulane . Over fire hundre titlar er klare til utlån. Førebels er det mest romanar, men også ungdomsbøker og fagbøker. Tilbodet vil snart bli utvida med lydbøker. Sjå her:
www.sunnbib.no

Nye Tidsbanken

Timeregistreringssystemet vårt er i dag lansert i ny versjon og med ny design. Ved innlogging i gamal versjon blir du sendt vidare til innlogging til ny versjon.

Frå open brannstasjon på Langevåg 2010

Me ønskjer store og små velkommen til Open dag på Langevåg brannstasjon lørdag 21.september.

Fant du det du leitte etter?
Kunngjeringar
 
Login for redigering